Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Som å komme til dekket bord

Ingvild Sjødin blir nå pensjonist, men kommer aldri til å glemme dagen hun startet å jobbe i Familiens hus.


Mariann Schjølberg Karlsen 11.08.2015 11:10   (Sist oppdatert: 17.08.2015 09:52)

Avtroppende fagleder/ledende helsesøster Ingvild Sjødin (f.v), enhetsleder barn og familie i kommunen, Ulf Flønes, leder for barnevernstjnesten Gunhild Westergaard og professor Monica Martinussen fra RKBU Nord. Leder for PPT Marit Sandberg var ikke tilstede under billedtakingen.

Ledende helsesøster i Fauske kommune er nå blitt pensjonist etter å ha jobbet som helsesøster siden 1991. Hun har både jobbet som ordinær helsesøster på ordinær helsestasjon og som ledende helsesøster i Familiens hus. To forskjellige verdener på mange måter.

Den første jobben som helsesøster startet i Saltdal kommune.
-Da jeg jobbet i Saltdal arbeidet jeg på ordinær helsestasjon og var mye alene om arbeidet, selv om vi hadde tverrfaglige grupper og arbeidet i en kommune der alle kjente alle, sier Sjødin.

Modellkommune

Fauske kommune deltok  i modellkommuneprosjektet som startet i 2007. Familiesenteret ble opprettet i 2001. I 2010 forlot Sjødin skolehelsetjenesten og begynte som ledende helsesøster i Fauske kommune.
-Det jeg opplevde da jeg kom til Familiesenteret var å komme til dekket bord i forhold til hvordan jeg ønsker å jobbe. Jeg liker tanken om at vi som har ulik utdannelse /kunnskap i forhold til barn og psykisk helse, og kan hjelpe barn og familier på en bedre måte og bredere kunnskapsgrunnlag. Jeg opplevde også at jeg ikke trengte å bruke så mye tid på å få tak i kolleger jeg ønsket å ha med videre i en sak, forteller Sjødin.

 

Mange prosjekter

I løpet av tiden på Familiesenteret har Sjødin vært med på gjennomføre flere tiltak i Modellkommuneforsøket. Et hun trekker fram er Kunnskapstorget. Kunnskapstorget har vært et tilbud til ansatte i barnehager.  Torget ble organisert slik at deltakerne ble delt inn i grupper og fikk jobbe med ulike case. Ansatte fra familiesentret, barneverntjenesten, PPT, BUP og VOP deltok som ressurspersoner
-Så har personalet gått rundt og shoppet kunnskap. Et godt prosjekt, mener Sjødin.

 

Psykisk helse

Familiesenteret har også satt i gang et tiltak for å heve kunnskap om rus og vold blant barnehageansatte. Familiesentret i samarbeid med ansatte i barnehagene og ansatt på BUP har utarbeidet skjema for oppstartssamtaler med foreldre i forbindelse med barnehagestart. Ped. Lederne i barnehagene har blitt kurset av BUP-ansatt.
-Vi har også deltatt i opplæringspakken i modellkommuneprosjektet da de innførte EPDS. Men nå er jordmor og helsesøster så flinke til å snakke om psykisk helse at vi har gått bort fra skjemaene. (Jordmor har imidlertid brukt ASS  som er et spørreskjema om vold mens hun har sett  på egen praksis.)

 

TIMS

Psykisk helse er også på agendaen i skole og barnehage. Foreldrestøttetiltaket TIMS (Tidlig innsats målrettet samhandling) er i ferd med å bli implementert i skole og barnehage i Fauske.
-Vi ser at det er lettere for barnehageansatte å snakke om psykisk helse og undring/bekymring rundt barnet med foreldrene. Vi ser at vi har en prosess å gå når det gjelder lærere. Vi er i prosess for å få ansatte i skolen til å agere før det blir en bekymring.

 

Prosjektet har bygget opp et TIMS-team bestående av ansatte fra familiesentret, barnevern, PPT og skolekontor som de server saker til. TIMS-teamet gir veiledning til skole og barnehage. I enkelte saker jobber teamet aktivt inn i familien eller klasse/barnehage.
-Faktisk har bekymrede foreldre også tatt direkte kontakt med TIMS teamet, da overfører vi saken til læreren/ barnehageansatte. De eier alltid saken, sier Sjødin som opplyser at  de foreløpig er i en oppstartsfase, men at tilbakemeldingene er positive.

 

Arbeidsglede

Sjødin mener det er flere sider av jobben ved Familiesenteret som hun mener skaper arbeidsglede og engasjement blant de ansatte.

-Det er jo mange forskjellige ansatte og forskjellig yrkesgrupper og det er alltid utfordrende fordi vi har ulike oppfatninger og ulike utdanninger. Det viktigste vi gjør er å snakke sammen for å kjøre oss i lag. Jeg opplever at de ansatte synes dette er bra å ha lett tilgang til hjelp og noen å spille på lag med, det har ikke vært den vanskeligste jobben. Jeg tror alle er fornøyd med å jobbe på et familiesenter, det at vi alle er samlet. Så tar vi innimellom oss en fest og en tur for å jobbe oss litt sammen.

 

Forsterket barnehage

Ingvild Sjødin skal pensjoneres men har likevel en drøm på vegne av Familiesenteret.
-Jeg drømmer om å ha en forsterket barnehage når vi flytter i nye lokaler. Hvor vi kan gå inn med forsterket mannskap og foreldreveiledning. En ting er å observere barn og foreldre hjemme, men en annen ting er å se dem i interaksjon med andre, sier Sjødin.

Etter hvert flytter Familiesenteret ut av sine gamle lokaler og inn i nye. To skoler skal slås sammen og da blir en av skolene ledige. Der skal Familiesenteret, barnevern og PPT inn. Det er også plass til to barnehager, men det er ikke avgjort om de skal inn der.

 

Ny hverdag

Etter flere år med samarbeid, høyt tempo og mange prosjekter, ser Sjødin nå fram til en ny hverdag.

-Jeg gleder meg til å ha litt saktere tid og gjøre de tingene jeg har lyst til som å bruke naturen mer og tilbringe mer tid sammen med barnebarna, avslutter Sjødin.

 

Godt eksempel fra praksis

Tirsdagstreffet

Familiesentret har ulike gruppetilbud til foreldre og deres barn. Et av disse er rettet mot foreldre som strever med psykiske plager og deres barn (0-12 år). Tilbudet arrangeres hver annen uke på ettermiddagen. Formålet med dette tilbudet som kalles tirsdagstreffet er at det skal være et møtested der foreldre og barn kan bli kjent med andre i samme situasjon. Det består av ulike aktiviteter for barna sammen med foreldrene i tillegg til at man lager og spiser middag sammen. Tilbudet har blitt svært populært og så mange som 30 familier deltar hver gang.

Familiesenteret har lagt opp til å være en møteplass for voksne 
og barn.

Fauske kommune var tidlig ute med å etablere et familiesenter. 
Stipendiat ved RKBU Nord, Sabine Kaiser ser på lokalene. 

 

Sak