Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Helsefag på toppen

Årets nye studenter har fått vite om de kom inn på det studiet som befant seg øverst på ønskelista. I år var fem av de seks fagene det var vanskeligst å komme inn på ved Universitetet i Tromsø helsefag.


Johanne Røe Mathisen 05.08.2015 11:11   (Sist oppdatert: 30.10.2018 12:13)

Snart fylles UiT opp med nye studenter.
Foto: Universitetet i Tromsø

– Vi er glade for at vi har mange, og svært dyktige søkere, sier Mari Skaalvik, prodekan utdanning ved Det helsefaglige fakultetet.

– Det er godt for oss at vi får søkere med så gode forkunnskaper.

Det er også prodekan medisin og odontologi, Inger Njølstad enig i.

– Det tyder på at studentene har hørt at studiekvaliteten her i Tromsø er god.

I år var det 127 144 som søkte seg inn på høyere utdanning over hele landet. 16 530 av disse ønsket seg til UiT. Dette er 340 flere søkere enn i fjor. Etter førsteopptaket står UiT klar til å ønske 4 374 nye studenter velkommen til høstsemesteret.

Medisinutdanninga vanskeligst

Ikke overraskende troner medisinutdanninga i år nok en gang på toppen av de studiene det er vanskeligst å komme inn på ved UiT. Med en poenggrense på 66,2 ligger studiet også på en femteplass av de studiene det er vanskeligst å komme inn på med ordinær kvote over hele landet. 2405 søkere konkurrerte om kun 106 studieplasser, og 143 søkere har fått tilbud om plass på studiet.

På andreplass finner vi odontologi med en poenggrense på 64,5 og 40 studieplasser. Her var det 814 søkere, og 47 har fått tilbud om studieplass. Som det tredje hardeste studiet å komme inn på finner vi fysioterapi med en poenggrense på 60,8. Her har hele 1018 søkere konkurrert om 26 studieplasser, og 32 har fått tilbud om plass.

De neste tre studiene på lista over studier med høyest poenggrense er henholdsvis rettsvitenskap (56,6), ergoterapi (54,8) og sykepleieutdanninga i Tromsø (54,6).

Dermed er fem av de seks fagene som det er vanskeligst å komme inn på ved UiT i år helsefag.

Grunnen til at flere studier tar opp flere studenter enn det finnes studieplasser til, er at man vet at en viss andel av studentene kommer til å takke nei til plassen, eller droppe ut av studiet i løpet av de første ukene.

Må oppfylle forventningene

Hvilken utdanning man kommer inn på er imidlertid bare starten på et langt utdanningsløp, og de nye studentene har mange år foran seg på universitetet før de kan gå ut i jobb.

– Vi har en viktig oppgave foran oss når vi skal oppfylle forventningene disse nye studentene har. I fremtidens Norge kommer etterspørselen etter helsefagarbeidere til å øke enormt, så det er svært gledelig at så mange ønsker å ta en helsefaglig utdannelse, mener Njølstad.

Det var en liten økning i søknadsmassen, med 2,1 % flere søkere til UiT enn i fjor.

Les også: Ny student ved UiT?

Les også: Hotellene i Tromsø med gavepakke til studentene