Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Hvor stor nytte har vi av alternativ medisin?

Det skal to tromsøforskere finne ut av. Nå ønsker de deltagere til en ny undersøkelse.


Torgunn Wærås 20.03.2015 11:55   (Sist oppdatert: 26.10.2018 13:55)

Tromsøforskere skal undersøke samfunnsnytten av offentlig og alternativ medisin. Foto: colourbox.

Et ferskt prosjekt er startet opp for å finne ut hvor stor samfunnsnytte nordmenn har nå, og kommer til å få, når det gjelder offentlig helsevesen og alternativ medisin.
Det er seniorforskerne Agnete E. Kristoffersen og Anita Salamonsen ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) som skal forske på dette

– Bruker- og pasienterfaringer er selve kilden til ny kunnskap i dette prosjektet, forteller de til Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helsevern.

Les mer: Undervisning i alternativ behandling kan redde pasienter

Samarbeid med Canada

Sammen med Fuschia Sirois ved Bishop University i Canada skal de to forskerne undersøke erfaringene fra både nordmenn og kanadiere.

– Vi vil undersøke hvordan folk i Norge og Canada tenker rundt sine behandlingsvalg nå og framover i tid. Det betyr at både personer som har helseplager, og personer som per i dag regner seg som friske, vil være viktige deltagere i prosjektet, sier Kristoffersen.

Forskerne ser for seg at det blir interessant å sammenligne svarene fra Norge og Canada. Til tross for en del likhetstrekk mellom helsetjenesten i disse to landene, fins det også en del forskjeller – for eksempel når det gjelder tilgangen til klinikker som tilbyr både konvensjonell og alternativ behandling.

Les mer: Færre oppsøker alternativ behandling

Framtidens behandlingstilbud

Svarene i denne undersøkelsen kan være med på å påvirke hvilket behandlingstilbud vi blir møtt med i fremtiden.

– Vi mener at brukerperspektivet som er i fokus i denne studien kan gi viktige innspill til både norske helsemyndigheter, alternative behandlere og behandlerorganisasjoner i forhold til et treffsikkert innhold i framtidens helse- og behandlingstilbud, forteller Salamonsen.

Forskerne håper på mange deltagere. – Jo flere som svarer, jo mer kunnskap samler vi inn til beste for morgendagens pasienter, forteller de.

For å delta i undersøkelsen kan man melde sin interesse her.

Les mer: NAFKAM berømmes for sin internasjonale posisjon