Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

– Dette var utfordrende, morsomt, lærerikt og på høy tid å få gjennomført

Det er konklusjonen til lege- sykepleie- og radiografistudenter ved Helsefak. De fikk være med på en virkelighetstro pasientsimulering der de måtte samarbeide for å redde liv.


Johanne Røe Mathisen 13.03.2015 12:36   (Sist oppdatert: 26.09.2018 13:50)

Radiografstudent Iselin  Eriksen og medisinstudent Anja Thomassen prøver å redde livet til pasienten som fikk anafylaktisk sjokk av kontrastvæsken. Foto: Bjørn-Kåre Iversen.

En pasient skal gjennom en rutinemessig CT-undersøkelse, men plutselig får hun et uventet anafylaktisk sjokk som reaksjon på kontrastvæsken hun har  fått injisert. På få minutter går hun fra å virke helt normal til å ha store problemer med å puste.

Radiografer, sykepleiere og leger må jobbe sammen for å finne ut hva som feiler henne, og hvordan de skal behandle det. Pulsen deres er høy, for nå er det de som har ansvaret for behandlingen, og tar de feil valg kan situasjonen raskt forverre seg.

I dag dreier dette seg om en øvelse, men dette er en høyst reell situasjon studentene kan møte på når de går ut i jobb.

Marianne Holmegård, leder ved Ferdighets- og Simuleringssenteret (FOSS) ved det Helsevitenskaplige fakultet på UiT forteller at da hun spurte studentene hvor mange av dem som hadde tidligere erfaringer med å øve tverrprofesjonelt rundt pasientsituasjoner, var det kun en av de fremmøtte som rakk opp hånden.

Les mer: Åpner simuleringssenter for studenter

Overveldende respons

I yrkeslivet er det forventet at ulike helsefagutdanninger skal kunne samarbeide godt. For å forberede studentene på dette, arrangerte FOSS nylig en pilotsimulering for å finne ut hvordan studentene kan dra nytte av et tverrprofesjonelt samarbeid.

Sammen med 6-årsstudenter fra medisin, ble 3-årstudenter fra sykepleie og radiografi invitert til å delta i piloten. Det har vært frivillig å melde seg på, men responsen har vært overveldende, og ikke alle som ønsket det fikk plass. Studentene har valgt bort verdifull tid på lesesalen til fordel for å være med på denne pilotøvelsen. Mye tyder på at denne typen trening har vært etterlengtet.

Les mer: Ønsker studentdrevne sykehusavdelinger i Tromsø

Gode tilbakemeldinger

Sykepleierstudent Eirin Haugen og medisinstudent Tina Nilsen undersøker en pasient. Foto: Bjørn-Kåre Iversen.

I etterkant har piloten blitt evaluert muntlig og skriftlig av både studenter og lærere. Hele 94 prosent av studentene sier at de ønsker mer simulering.


«Dette var utfordrende, morsomt, lærerikt og på høy tid å få gjennomført» skriver en av studentene. Tilbakemeldingene forteller at studentene ser på det som særlig positivt å få prøve seg i de yrkesrollene de snart skal ut i. De beskriver at de finner sin plass og egen yrkesidentitet sammen i teamet. Det er ingen tvil om at en slik øvelse har vært etterlengtet.

Les mer: Sammen er vi alle de gode hendene

Foregangsinstitusjon

UiT har lenge vært en foregangsinstitusjon innen tverrprofesjonell læring (TPS). Grunntanken bak TPS er å la studenter jobbe sammen allerede under studiene, for på den måten å lære av hverandre samtidig som de også blir kjent med de andre yrkesgruppenes kompetanse. Tidligere har tverrprofesjonell læring vært prøvd ut i teoretiske fag, og man kan vise til gode erfaringer med

Medisinstudentene Victoria Isaksen og Stian Andersen prøver sammen med sykepleierstudentene Katrine Hermansen og Trine Brynjulfsen å redde livet til en pasient som har fått plutselig hjertestans. Foto: Bjørn-Kåre Iversen.

denne læringsformen.

Les mer: Slår hol på myten om barrierar mellom helseprofesjonane