Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Nytt nettsted viser veg i lovreguleringen av alternativ behandling i europeiske land

11. mars 2015 lanserer NAFKAM et nytt nettsted, som tar for seg reguleringen av alternativ behandling i 39 europeiske land. Nettstedet har fått navnet CAM Regulation. Nettstedet er åpent, og innholdet er på engelsk. CAM er en vanlig engelsk forkortelse for Complementary and Alternative Medicine.


Sohlén, Åsa, 11.03.2015 14:19   (Sist oppdatert: 11.03.2015 14:44)

– NAFKAM har et særlig fokus på pasientsikkerhet både i sin forskning og informasjonsvirksomhet, sier rådgiver Solveig Wiesener ved NAFKAM.  – Når EUs Pasientrettighetssdirektiv nå nylig er trådd i kraft, forventes det at europeiske pasienter som  søker og benytter behandling i andre land enn sitt eget sikres fritt valg av helsehjelp og et høyt nivå på sikkerhet og rettigheter.

CAM Regulation database

Lovgivningen og den juridiske status på feltet alternativ behandling er så ulik fra land til land, at NAFKAM nå mener det blir viktig for både pasienter og helsepersonell å finne og bruke informasjon om slik behandling og utøverne av behandlingen. Alternativ behandling er så ulikt regulert i de europiske landene at dette kan ha betydning for pasientsikkerheten generelt, klagerettigheter ved eventuell feilbehandling, samt ved eventuelle krav om refusjon av utgifter. Regulering av adgangen til å utøve behandling, samt kontroll med praksis er viktige verktøy for myndighetenes risikostyring av helsetjenester.

Med nettstedet CAM Regulation, ønsker NAFKAM å gi helsepersonell, alternative behandlere og myndigheter oversikt over den lovmessige regulering av dette feltet i Europa, samt å bidra til at europeere kan ta informerte og trygge valg for sin egen helse. Nettstedet inneholder derfor informasjon fra 39 land om status på både landenes generelle regulering av alternativ behandling, myndighetstilsyn/ kontroll med utøverne og refusjonsordning, samt mer detaljert informasjon om 12 spesielt utvalgte alternative behandlingsformer som er utbredt i Europa.

Nettstedet CAM Regulation inneholder funnene fra work package (WP) 2 i EU-prosjektet CAMbrella, som ble levert 31. desember 2012.


– Nyheter og endringer av regulering på feltet som har kommet etter 2012, vil på det nye nettstedet blir presentert som News, avslutter Wiesener.


Det nye nettstedet finner du på http://nafkam-camregulation.uit.no