Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Hva barna mener kan avgjøre hvor mye de får bestemme

Det er stor variasjon i hvorvidt barn blir hørt i barnevernssaker. Hvis barnet er uenig med barnevernet er det mindre sannsynlig at barnet får sine ønsker oppfylt. 


Mariann Schjølberg Karlsen 04.03.2015 14:14   (Sist oppdatert: 11.03.2015 09:28)

Dette er noen av funnene i avhandlingen som Svein Arild Vis forsvarte torsdag 5.mars. 

Norge har forpliktet seg til å legge til rette for barns deltakelse gjennom Barnekonvensjonen. Barn har rett til å si sin mening og ha innflytelse utfra alder og modenhet. Det er imidlertid opp til den enkelte saksbehandler å avgjøre hvordan dette skal praktiseres.

 

Hvilke faktorer
Formålet med undersøkelsen til Vis er å identifisere hvilke faktorer som bestemmer om barn i alderen 6-14 år blir konsultert når barnevernet skal fatte beslutninger og hva som avgjør om barnets synspunkt tillegges vekt.

Halvparten
Vis sin studie måler hvordan sosialarbeidere prioriterer barns deltakelse og hvor ofte barn har innflytelse over utfallet av en beslutning. Resultatene viser at variasjon blant saksbehandlerne i deres syn på hvor problematisk deltakelse er, kan forklare hvorfor ikke alle barn blir spurt om hva de mener. Når barn blir spurt om hva de mener, er den endelige beslutningen i tråd med barnets ønsker i omlag halvparten av sakene.

Alder liten betydning
Studien viser at barnets innflytelse avhenger i stor grad av hva barnet mener. Sannsynligheten for at barnet får sine ønsker oppfylt er mindre dersom barnet ikke er enig med barnevernet. Barnets alder har liten betydning for om barnet får sine ønsker oppfylt. Når barn får delta på møter der saken diskuteres får de økt mulighet for innflytelse sammenlignet med om de har enesamtaler med saksbehandleren. Et viktig tiltak for å sikre barns videre deltakelse vil være å etablere møtearenaer som er barnevennlige, kommer det frem av avhandlingen.

5. mars disputerte Svein Arild Vis for ph.d graden i medisinske fag med avhandlingen “Factors that determine children’s participation in child welfare decision making. From consultation to collaboration”, (Faktorer som avgjør barns deltakelse i beslutninger i barnevernet. Fra konsultasjon til samarbeid.)

Pressemelding

Svein Arild Vis disputas
Dr. Svein Arild Vis (foran) sammen med veileder Amy Holtan (t.v) komiteen; Professor Graham Clifford, Nordlandsforskning, Bodø– 1. opponent, Dosent Eeva-Liisa Kronquist, Faculty of Education, University of Oulu, Finland– 2. opponent, Førsteamanuensis og leder av komité, Astrid Strandbu, RKBU Nord, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT- Norges arktiske universitet–  og disputasleder, Merete Saus

Les også: 

Slik får du barnet til å fortelle