Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fra frossen filet til fryst gass

Førsteamanuensis Bjørn-Petter Finstad fra Norges Fiskerihøgskole er med i en ny tverrfaglig bokutgivelse om kunst og sted. Boken "Vit at jeg elsker deg" ble lansert på Tromsø Kunstforening sist fredag.


Ellen Kathrine Bludd 20.01.2015 10:53   (Sist oppdatert: 20.01.2015 11:37)

Nyutgivelse fra Orkana Akademisk - Vit at jeg elsker deg - om kunst og sted.

Boken, som er et resultat av HFT 2013 - Nasjonal Kunstfestival i Hammerfest, tematiserer forholdet mellom kunst og sted. På tvers av fakulteter diskuterer en filosof, en litteraturviter, en historiker, en antropolog, to kunsthistorikere og to kunstvitere denne relasjonen. Forfatterne problematiserer og debatterer kampen for og retten til naturressursene i Nord-Norge. Redaktør for boken er kunstviter Hanne Hammer Stien, som var kurator for kunstfestivalen.

I sin artikkel sammenligner Bjørn-Petter Finstad to moderniseringprosjekter i nord; nemlig moderniseringen med frossenfiskindustrien i etterkrigstiden og olje- og gassindustrien som vi er vitne til idag. Hammerfest har spilt en sentral rolle i denne moderniseringen, med etableringen av Findus frossenfiskfabrikk på 50-tallet og ilandføringsanlegget på Melkøya som tar imot fryst gass fra Snøhvitfeltet. Begge prosjekter dreier seg om naturressurser som hentes ut i Nord-Norge, og i all hovedsak fraktes ut av landsdelen og eksporteres ut av landet.

Denne utgivelsen fra nord-norske Orkana Akademisk forlag er tilgjengelig på  Akademisk Kvarter.