Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Arbeidsmiljøprisen 2014 - presentasjon av de nominerte

Her er de 9 nominerte til Arbeidsmiljøprisen 2014. Prisen deles ut på Arbeidsmiljødagen 2014, 6.11 på Aud 1, Hus 1, Teorifagbygget kl. 12.00-15.30.


Hege Skogvang 29.10.2014 16:04   (Sist oppdatert: 31.10.2014 10:26)

Arbeidsmiljødagen 2014 - program

 

Revyen på Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Revyen samler en rekke ansatte fra de fleste fagmiljø, administrasjon og ledelse til en felles intensiv, kreativ satsing. Den sveiser hele instituttet sammen og er et vesentlig bidrag til det gode arbeidsmiljøet ILP har.

Nominert av: Trude Steingård, Inga Jernsletten, Ingunn Strømmesen, Odd Arne Thunberg, Helge Habbestad og Chris Bull-Berg


Jusshjelpa i Nord-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge består av 24 saksbehandlere som er jussstudenter ved Det juridiske fakultet. Siden flere av saksbehandlerne skiftes ut hvert semester legges det stor innsats i arbeidsmiljøet. Det arrangeres tur til Skibotn feltstasjon med teambuildingsoppgaver. Det arrangeres også flere sosiale kvelder.

Nominert av: Asbjørn Kulseng og Kaja Senstad

 
Anne-Karin Johnsen ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Det helsevitenskaplige fakultet
Hun har i flere perioder vært instituttets verneombud, et verv hun ivaretar på en trygg og objektiv måte. I tillegg er hun en høyt verdsatt kollega som ser sine omgivelser på en unik måte, fanger opp om noen trenger et klapp på skuldra eller litt omsorg, og legger seg på sinn hva som skal til for å glede menneskene rundt seg.

Nominert av: Merete Saus, Vivi Ann Jacobsen og Marita Jensen


Anne Høydal og Tone Osnes ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Begge har gjennom flere år bidratt på en unik måte for å skape et godt arbeidsmiljø ved fakultetet, både gjennom oppfølging av enkeltindivider og samhold mellom grupper av ansatte. Sammen bidrar de til at arbeidsmiljøet ved fakultetet er preget av varme, omsorg, initiativ og pågangsmot.

Nominert av: Bjørn Hersoug, Ane mari Hektonen, Peter Arbo, Michaela Aschen, Geir Rudolfsen, Ola Flåten, Christian Hansen, Kristoffer Kokvold, Morten Sætran, Gerd A. Haugan, Børge Damsgård, Kathrine Tveiterås, Merethe Tveit, Rune Larsen, Maria Jentoft, Jon E. Hansen, Benny Pedersen, Sten-Are Johansen, Edel Elvevoll, Terje Aspen,


Reidun Blikfeldt ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskapfag og lærerutdanning
Reidun er en aller tiders fantastisk god hjelper på fakultetet. Hun er alltid villig til å hjelpe andre og strekker seg langt lenger enn de fleste andre. Hun er av den typen som forenkler hverdagen, øker produktiviteten, gjør det lettere å være forsker og gjør det hyggeligere å være ansatt på universitetet.

Nominert av: professor Synnøve des Bouvrie, førsteamanuensis Beate Lindemann og professor emeritus Nils Magne Knutsen.


Gunhild Guttvik ved Seksjon for personal- og økonomitjenester, Det helsevitenskapelige fakultet
Gunhild tar initiativ til og deltar i mange tiltak i seksjonen, på Helsefak og for universitetet som bidrar til å fremme et godt arbeidsmiljø. Hun er genuint opptatt av arbeidsmiljø og medarbeiderskap og dette vises gjennom holdninger, ord og handlinger.

Nominert av: Seksjon for personal- og økonomitjenester, Det helsevitenskapelige fakultet


Forbedringsprosessen ved Det helsevitenskapelige fakultet
Det helsevitenskapelige fakultet startet i 2011 arbeidet med forbedring av administrative prosesser. Forbedringsprosessen har blitt en arena for å bygge en kultur for å jobbe sammen om felles problemstillinger. Den kulturfremmende arenaen har skapt en åpenhet rund felles utfordringer og problemer, som igjen skaper et bedre arbeidsmiljø og større takhøyde for å diskutere løsninger. Arbeidet har skapt et bedre arbeidsmiljø gjennom økt trivsel, økt deltagelse i oppgaveløsning (medarbeiderskap), mer samhandling, bredere kontaktnett og større forståelse for hverandres arbeidshverdag.

Nominert av: Dekanatet ved Det helsevitenskapelige fakultet


Fagfora ved Det helsevitenskapelige fakultet
Fagforaene er møtested for administrativt ansatte inne samme arbeidsområdet for å motta nyttig og relevant informasjon og for å bidra med erfaring fra egen enhet rundt aktuelle problemstillinger. Fakultetet har nylig gjennomført en questback undersøkelse blant deltagerne i fagfora, med gode resultater i forhold til deltagelse, økt kontakt og samarbeid på personer fra andre enheter, økt kvalitet i oppgaveløsingen, økt forståelse av Helsefak som enhet, økt rolleforståelse og større nettverk.

Nominert av: Dekanetet ved Det helsevitenskapelige fakultet

Høstseminar for administrativt ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet
Helsefak gjennomførte i 2011 første samling for alle administrativt ansatte ved fakultetet, turen ble videreført høsten 2012 og 2013 og er planlagt også i 2014. Stikkord for turene er:
Skape en helhetlig administrasjon etter to fusjoner
Kulturbygging
Bli kjent med hverandre
Forbedringsprosesser
Bevissthet rundt prosesser i organisasjonen
Samspill mellom enheter og personer
Innspill fra ansatte
Sosial arena

Nominert av: Ansatte i fakultetsadministrasjonen, Det helsevitenskapelige fakultet ved fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik