Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Interaksjoner mellom den parasittiske planten Cuscuta reflexa og vertsplanter

Vi har studert interaksjonene som foregår mellom den parasittiske planten Cuscuta reflexa og vertsplanter, både med hensyn til enzymer involvert i infeksjonsprosessen og mekanismer relatert til resistens.

Master i biologi Hanne Risan Johnsen ved AMB  forsvarte 27.8 offentlig  for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:

"Analysis of processes at the haustorial interfaces between Cuscuta reflexa and its hosts"


Jens Revold 28.10.2014 15:12   (Sist oppdatert: 28.10.2014 15:32)

Cuscutare presenterer en familie parasittiske planter som forårsaker stor ødeleggelse av mange nytte

- og matplanter. På grunn av manglende røtter og svært reduserte blader er Cuscutaavhengig av å

Foto: Rudi Caeyers

penetrere vertsplanter og etablere modifiserte røtter (haustoria) hvor de tar opp vann og næring fra vertsplantens ledningsvev. Til tross for stor økologisk og økonomisk relevans, er det fortsatt ikke påvist hvilke mekanismer som er involvert i invaderingen av vertsplanter eller reaksjonene observert i mottakelige og resistente vertsplanter.

Målet med denne avhandlingen har vært å belyse interaksjonene som foregår mellom Cuscuta og dens vertsplanter under infeksjonsprosessen. Vi har benyttet etablerte biokjemiske og genetiske metoder i tillegg til at vi har vært nødt til å etablere nye metoder. Ved å bruke en kombinasjon av metoder med høy produktivitet og høy oppløsning har vi lykkes i å studere celleveggkomponenter og cellevegg-aktive enzymer i Cuscuta og dens vertsplanter. Vi har videre etablert et system som kan bidra i arbeidet med å kartlegge det genetiske og molekylære grunnlaget for resistens i vertsplanter.

Kommisjonen:

Foto: Rudi Caeyers

Veilederkomité:

  • Professor Kirsten Krause, AMB , UiT
  • Førsteamanuensis Bjørn Olav Brandsdal, Institutt for kjemi, UiT
  • Førsteamanuensis Jocelyn Rose, Cornell University, Itaca, USA

Bedømmelseskomité:

  • Dr. Zoë Popper, Botany and Plant Science, School of Natural Sciences, National University of Ireland, Galway, Ireland (1. opponent)
  • Professor Atle Bones, Institutt for biologi, NTNU, Trondheim (2. opponent)
  • Professor Ines Heiland, AMB (internt medlem og leder av komiteen)

 

Disputasen ble avholdt på engelsk og ble ledet av prodekan Michaela Aschan, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Personlig:

Mitt navn er Hanne Risan Johnsen, jeg ble født i 1982 i Tromsø. Jeg tok en bachelor i biologi ved Universitetet i Tromsø, men tilbrakte to av årene i Sverige ved Lunds Universitet. Masteren tok jeg hos Karsten Fischer ved Institutt for Arktisk og Marin Biologi, hvor jeg jobbet med membranproteiner i parasitten Toxoplasma. Deretter har jeg tatt en doktorgrad hos Kirsten Krause ved samme institutt. Hovedfokuset har vært på interaksjoner mellom en parasittisk plante og dens vertsplanter

Navn: Hanne Risan Johnsen

Institusjon/institutt: AMB

Telefonnummer/mobilnummer: 97083495

E-postadresse: hanne.r.johnsen@uit.no

Evt. webadresse til prosjektet: