Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Informasjonsmøte om MSCA Innovative Training Networks (ITN)

Tirsdag 7. oktober vil Marie-Curie-NCP’ene Per Magnus Kommandantvold og/eller Thorbjørn Gilberg komme til UiT og avholde et informasjonsmøte om Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN). Utlysninger for 2015 er nylig åpnet på EU's deltagerportal med frist 13. januar 2015.


Theresa Mikalsen 17.09.2014 14:12

Innovative Training Networks (ITN) er nettverkstiltak der det søkes om midler til strukturert forskerutdanning, enten i form av multipartnernettverk, fellesgrads doktorprogrammer eller nærings-PhD:

  • European Training Networks (ETN): Multipartnernettverk med seks til ti partnere som bedriver strukturert forskerutdanning innen et gitt tema.
  • European Joint Doctorates (EJD): For konsortier med minst tre institusjoner som har innovative doktorgradsprogram med felles- eller dobbeltgrad som mål for kandidatene.
  • European Industrial Doctorates (EID): En europeisk nærings-PhD der to eller flere institusjoner i minst to forskjellige land, minst én bedrift og en doktorgradsgivende institusjon, samarbeider om doktorgradsutdanningen for en eller opp til fem kandidater.

Midlene fra ITN er til lønnskostnader for phd-kandidatene. Dessuten vil man få midler til nettverksdrift, sommerskoler, workshops og lignende. Det gis støtte begrenset oppad til 540 forskermånedsverk, og opp til 180 forskermånedsverk for EID med bare to partnere. Støtten til kandidatene kan være av 3-36 måneders varighet, prosjektene i seg selv opp til 48 måneder.

Unge forskerstudenter kan søke om utenlandsopphold direkte fra ITN-nettverk gjennom stillinger på EURAXESS.

 

Lenke til utlysningen:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2015.html

 

Det er ønskelig at en forsker eller evaluator fra UiT med erfaring fra ITN holder vitnesbyrd i dette møtet. Det er også satt av tid for individuelle samtaler dersom noen søkere ønsker dette. Dersom du tilhører èn eller begge av disse kategoriene, vennligst ta kontakt med forskningsadministrasjonen ved fakultetet ditt innen torsdag 25. september.

 

Tid og sted for informasjonsmøtet: AUD1 på MH kl 12-15 tirsdag 7. oktober 2014.