Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Biodiversitet på hardbunn i Arktis

Den rike faunaen på hardbunn i aktiske fjorder er strukturert etter miljøforhold og biotiske interaksjoner, som vist ved tradisjonelle og moderne metoder.


MSc Andrey Voronkov ved AMB  forsvarte 4.6.2014 offentlig for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:

"Hard-bottom benthic ecosystem in Kongsfjorden, a glacial fjord in the Arctic”


Jens Revold 06.06.2014 09:45   (Sist oppdatert: 06.06.2014 09:55)

Hardbunnshabitater utgjør en betydelig del av et arktisk fjord-økosystem. Det er utført få komplekse undersøkelser av sammensetning av hardbunnsfauna i Arktis. Målet med dette studiet var å øke forståelsen av hvordan dyr er fordelt på hardbunn og deres rolle det marine økosystemet i Arktis. Spesielle

mål var å: 1) beskrive trekkene ved artssammensetning og forekomst av bunndyr i Kongsfjorden, Svalbard langs spatiale gradienter av miljømessige forhold; 2) bestemme bunndyrssamfunnene i habitatene og beskrive deres komposisjon og variabilitet; 3) beskrive metoder og gi et eksempel på biodiversitetsundersøkelse som estimerer rollen til et spesielt taxon (Hydrozoa) i hardbunnshabitater og dessuten evaluere viktigheten av abiotiske faktorer i inndeling av arter for taksonomiske formål.

En grunnlagsundersøkelse av bunndyr på hardbunn sett i sammenheng med miljømessige gradienter i en brefjord i Arktis, presenteres basert på prøver innsamlet ved dykking. Dette er resultat av et samarbeid med mange zoologer som har identifisert flere enn 400 arter fra hardbunn i Kongsfjorden. Data for artssammensetning ble behandlet med uni- og multivariate statistiske metoder som avslørte forhold som redusert diversitet innover mot isbreene innerst i fjorden, og ikke-lineære endringer ved økende dybde. Beskrivelsen av det fysiske miljøet på innsamlingslokalitetene viste at blant åtte miljøfaktorer var dybde og avstand fra brefronter de viktigste for å forklare variasjon i sammensetningen av bunndyr. Syv

Foto: Rudi Caeyers

samfunnstyper av bunndyr ble identifisert ved hjelp av metoder som involverte artenes potensielle rolle i samfunnet, dominerende arter og likhet i artssammensetning. De studerte habitater og transekter vil kunne være grunnlag for klimarelatert overvåking av diversitet på hardbunn og forskning på hvordan hardbunnsøkosystemer fungerer. Fremtidige studier vil kunne påvise nye arter på disse lokalitetene relatert til endringer i utbredelse og invasjoner av arter.

 

Kommisjonen:

 

 

Foto: Rudi Caeyers

 

Veiledere:

  • Professor Bjørn Gulliksen, AMB
  • Dr. Haakon Hop, NP
  • Professor Stig-Falk Petersen, Akvaplan-Niva AS

Bedømmelseskomité:

  • Førsteamanuensis Pjotr Kuklinski, Polish Academy of Sciences, Polen (1. opponent)
  • Dr. Marianne Nilsen, International Research Institute of Stavanger (IRIS) (2. opponent)
  • Professor Torstein Pedersen, AMB (internt medlem og leder av komiteen)

 

Disputasen ble avholdt på engelsk og ble ledet av prodekan Monica Alterskjær Sundset, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

 

 

Personlig:

 

Andrey Voronkov ble født i Leningrad (St.-Petersburg), USSR (Russia) i 1970. Han tok Mastergrad ved fakultet for biologi ved Leningrad Statelig Universitet i 1992 og begynte å arbeide som marin zoolog og økolog ved Zoologisk Institutt i det Russiske Vitenskapsakademi. Da begynte han å samarbeide med norske forskningspartnere ved Norsk Polarinstitutt og Universitetet i Tromsø. Et ønske om å utvide opplevelsen og lære nye metoder førte ham til UiT-Norges arktiske universitet for doktorgradstudie. Nå bruker han sin kunnskap i havbunnsbiologi i Mareano prosjektet ved Havforskningsinstituttet i Tromsø.

 

Navn: Andrey Voronkov

Institusjon/institutt: Havforskningsinstituttet, Avdeling Tromsø

Telefonnummer/mobilnummer: 77609764 / 99884992

E-postadresse: andrey.voronkov@imr.no