Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Prøveforelesing og doktordisputas i informatikk 25.03.2014 - André Fernando Serra Dias

Master i informatikk André Fernando Serra Dias held prøveforelesing og vil offentleg forsvare si Ph.D.-avhandling tysdag 25. mars 2014.


Jan Fuglesteg 18.03.2014 09:08   (Sist oppdatert: 18.03.2014 09:12)

Prøveforelesing:
Master i informatikk André Fernando Serra Dias held prøveforelesing om oppgjeve tema for Ph.D.-graden i realfag, studieretning informatikk, tysdag 25. mars 2014 kl 10:15.

Tittel: " Dynamic Motion Capture: from Hollywood to Healthcare "

Prøveforelesinga finn stad i Lille auditorium, Realfagsbygget på Campus Tromsø.

Disputas - Ph.D.-graden:
Master i informatikk André Fernando Serra Dias vil offentleg forsvare Ph.D.- avhandlinga:

" Associations of pulmonary parameters with accelerometer data "

tysdag 25. mars 2014 kl 13:00. Disputasen finn stad i Lille auditorium, Realfagsbygget på Campus Tromsø.

Som bedømingskomité for disputasen er følgjande oppnevnt:
- Professor Guang-Zhong Yang, The Hamlyn Center (1. opponent)
- Professor Guttorm Sindre, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU (2. opponent)
- Førsteamanuensis Randi Karlsen, Institutt for informatikk ved UiT – Norges arktiske universitet (Internt medlem og komiteleiar)

Disputasen vert leia av instituttleiar Tore Brox-Larsen, Institutt for informatikk, Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi, UiT.

Rettleiarar for André Fernando Serra Dias har vore: 
- Professor II Alexander Horsch, institutt for informatikk, UiT Norges arktiske universitet (hovudrettleiar)
- Professor Gunnar Hartvigsen, institutt for informatikk, UiT Norges arktiske universitet (medrettleiar)
- Professor Arthur Serrano, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (medrettleiar)