Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Opplæringstiltak i regi av Avdeling for personal- og organisasjon, Seksjon for lønn

Avdeling for personal- og organisasjon, Seksjon for lønn vil i samarbeid med  Skatt nord gjennomføre et informasjonsmøte om skatt og selvangivelse for utenlandske ansatte onsdag 9. april 2014, og i samarbeid med Infotjenester gjennomføre kurs i feriepenger og ferieavvikling torsdag 10. april 2014


Lajla Johansen 07.03.2014 10:33   (Sist oppdatert: 07.03.2014 11:35)

Informasjonsmøte om skatt og selvangivelse  for utenlandke ansatte vil avholdes på TEO- H1.1313 onsdag 9.april 2014 fra kl 1600- 1900.

For næmere informasjon og påmelding se Interne kurs

Kurs i feriepenger og ferieavvikling vil bli avholdt på Linken møtesenter torsdag 10.april 2014.

For nærmere informasjon og påmelding se Interne kurs