Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

"Effekt av breddegrad på kvalitet i Brassica oleracea"

Kvalitet hos grønnsaker kan påvirkes av stedet det er dyrket ved. Denne avhandlingen "Effect of latitudinal climate conditions on quality attributes in Brassica oleracea" undersøker hvordan helsegode stoffer og sensoriske karakteristikker er påvirket av breddegrad. Glucosinolater, vitamin C og flavonoider ble undersøkt.

Master Anne Linn Hykkerud Steindal ved AMB forsvarte 17.2.2014 offentlig avhandlingen

for ph.d.-graden i naturvitenskap.


Jens Revold 17.02.2014 12:58   (Sist oppdatert: 18.02.2014 10:47)

Foto: Rudi Caeyers

Kandidaten ønsket å finne ut av hvordan dyrkningsbreddegrad av brokkoli og grønnkål påvirker kvaliteten. Hva skjer i planten når den er utsatt for 24 timers lys  og lave dyrkningstemperaturer ved

Anne Linn Hykkerud Steindal

høye breddegrader, sammenlignet med lave breddegrader med høyere temperaturer og kortere dager og med et noe annet solspekter. Hvordan vil dette påvirke innholdet av de helsegode stoffene disse grønnsakene er kjent for å ha et høy innhold av? Og hvordan vil de sensoriske karakteristikkene bli påvirket? Studiene ble gjort både under kontrollert forhold i laboratorier og ved å dyrke plantene ved ulike breddegrader.

Brokkoli og grønnkål, ble studert under felt og kontrollerte forhold for å undersøke hvordan vekstvilkår ved ulike breddegrader kan påvirkes både innholdet av spesifikke helsefremmende forbindelser og sensoriske egenskaper. Fokuset var på variasjon i daglengder og temperaturer, og også lyskvalitet og akklimatisering til frost, i forhold til breddegradendringer. I brokkoli, ble det funnet at nivået av glukosinolater, vitamin C, og flavonoler var følsomme for både temperatur -og daglengde. Videre var innholdet av glukosinolater og flavonols høyest ved høye temperaturer, og generelt høyest ved kortere daglengder. For vitamin C, viste kontrollerte forsøk et høyere innhold ved lave temperaturer. En rekke forskjeller i sensoriske egenskaper ble også observert. For eksempel, varierte ikke flere av de sensoriske egenskaper mellom steder i Norge (Tromsø og Grimstad), men skilte seg fra den den sørligste sommer lokalitet (Berlin). Dermed indikerer resultatene av arbeidet bak denne avhandlingen at kvaliteten på Brassica grønnsaker påvirkes av breddegradsplasseringen av dyrkingsstedet, og funnene kan bidra til å optimalisere kvaliteten på plantene og øke bevisstheten om forskjellene knyttet til dette aspektet.

Kommisjonen:

Foto: Rudi Caeyers

Veilederkomité:

  • Dr. Laura Jaakola, AMB
  • Dr. Jørgen Mølmann, BIOFORSK
  • Dr. Tor J. Johansen, BIOFORSK

Bedømmelseskomité:

  • Professor Atle Bones, Institutt for biologi, NTNU (1. opponent)
  • Professor Baoru Yang, Universitetet i Turku, Finland (2. opponent)
  • Førsteamanuensis John Beck Jensen, AMB (internt medlem og leder av komiteen)

Disputasen vil bli avholdt på engelsk og vil bli ledet av prodekan Monica Alterskjær Sundset, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Personlig:

Mitt navn er Anne Linn Hykkerud Steindal jeg er født i 1982 og er født og oppvokst i Alta. Jeg har studert plantevitenskap ved Universitetet for miljø og biovitenskap i Ås. Jeg har tre barn i alderen 6 til 1 år. Jeg har etter endt studie og fødselspermisjon jobbet på Bioforsk Holt og er fremdeles ansatt her.

Navn: Anne Linn Hykkerud Steindal

Institusjon/institutt: Bioforsk, Nord avdeling Holt

Telefonnummer/mobilnummer: 41516435

E-postadresse: anne.linn.hykkerud.steindal@gmail.com