Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ny disputas ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Master i kjemi Annfrid Sivertsen vil fredag 14.juni 2013 avlegge ph.d.-graden i realfag, studieretning molekylær- og strukturbiologi ved Institutt for kjemi


Sylvia Labugt 06.06.2013 12:55   (Sist oppdatert: 06.06.2013 12:56)

Tittel på avhandlingen: Development of novel renin inhibitors and interaction of antimicrobial and cytotoxic peptides with plasma proteins. A drug discovery study

Populærvitenskapelig sammendrag:

Høyt blodtrykk er hovedårsaken til utviklingen av hjerte- og karsykdommer, og reguleres av et intrikat system av enzymer, signalpeptider og reseptormolekyler. I dette studiet har vi undersøkt potensialet til substituerte piperidiner som mulige fremtidige blodtrykksmedisiner gjennom blokkering av aktiviteten til renin, enzymet som initierer signalsystemet som fører til økt blodtrykk. Forbindelser som skal brukes som medisiner må forholde seg til et komplisert og dynamisk biokjemisk miljø i mennesker og dyr. Peptider som stammer fra det uspesifikke immunsystemet til planter, dyr og insekter er en naturlig kilde til nye stoffer med aktivitet både mot kreftceller og resistente bakterier. I dette studiet har to ulike klasser av modifiserte peptider, peptider med aktivitet mot kreftceller og peptider med aktivitet mot resistente bakterier, blitt undersøkt for binding til transportproteiner i blodplasma. Studiet beskriver også mulige effekter bindingen har på den biologiske aktiviteten.

Opplysninger om prøveforelesnng og disputas ligger på fakultetets nettside, Tavla

Kontakt kandidat:  Sivertsen, Annfrid. Mobil 90771813. Email annfrid.sivertsen@uit.no