Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Disputas ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Master of Science Amit Anand Purohit, vil 13. juni avlegge ph.d. graden  i molekylær- og strukturbiologi ved Institutt for kjemi


Sylvia Labugt 06.06.2013 12:39   (Sist oppdatert: 06.06.2013 12:57)

Tittel på avhandlingen er: Acyl homoserine lactone signaling in members of the Vibrionaceae family

Populærvitenskapelig sammendrag:

Bakterier kommuniserer med andre celler gjennom I en prosess kalt Quorum sensing (QS) som involverer regulering av genuttrykk i respons til celletetthet. Bakteriene kommuniserer ved hjelp av små organiske signalmolekyler ofte kalt auto-indusere. Disse signalmolekylene blir mottatt av reseptorer proteiner og i respons blir visse gener regulert enten direkte eller indirekte. Acyl-homoserin laktoner (AHL) er en type av slike signalmolekyler som produseres hovedsakelig av Gram negative bakterier.

Vi videreutviklet en væskekromatografi og massespektroskopi metode for påvisning av forskjellige typer AHL. Denne metoden ble benyttet til undersøke 57 ulike bakterier i Vibrionaceae familien. Mange av disse bakteriene produsert flere ulike typer AHL og kunne påvise en evolusjonær sammenheng mellom nært beslektede bakterier og hvilke AHL som ble produsert.

Metoden ble brukt til å analysere QS systemet i bakterien Aliivibrio salmonicida LFI1238 hvor mutanter av gener involvert i QS ble konstruert å studere innflytelsen de har på AHL produksjon. To enzymer som er ansvarlig for produksjon av AHL ble identifisert (LuxI og AinS) og en kunne vise at LuxI var ansvarlig for å produksjon av syv AHLs og AinS produsert bare én. Det ble også vist at A. salmonicida har QS systemet hvor produksjonen av signalene er temperaturavhengig. VanM, et AHL produserende enzym, fra bakterien Vibrio anguillarum NB10, ble videre uttrykt, renset og karakterisert. Enzymet viser en preferanse for substrater med en acylkjede lengde på 6 karbonatomer og en hydroksylgruppe i tredje posisjonen i kjeden.

Opplysninger om prøveforelesning og disputas ligger på fakultetets nettside, Tavla.

Kontakt kandidaten: Purohit, Amit

amitpurohit21@outlook.com