Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Informasjonsmøte om foreldrepenger

I samarbeid med NAV, arrangerer Seksjon for lønn informasjonsmøte om foreldrepenger tirsdag 9. april kl 1200 - 1500 i Hiet, administrasjosnbygningen. 


Idar Indrevoll 25.03.2013 15:19   (Sist oppdatert: 25.03.2013 15:33)

Målgruppen er kontorsjefer, personalkonsulenter og andre som har oppgaver knyttet til foreldrepenger og foreldrepermisjoner. 

Følgende temaer blir gjennomgått:

  • Generelle vilkår - foreldrepenger,fedrekvote,svangerskapspenger
  • Utsettelse (sykdom,ferie,helttidarbeid)
  • Gradering
  • Dokumentasjonskrav og søknadsskejma
  • Rutine PagaWeb
  • Annet

Påmelding senest mandag 8. april.