Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ny brukerveiledning om arkiv for saksbehandlere og ledere


Mona Janne Pettersen 21.03.2013 09:54   (Sist oppdatert: 21.03.2013 10:33)

Seksjon for arkiv lanserer Brukerveiledning om arkiv for saksbehandlere og ledereBrukerveiledning om arkiv Veiledninga tar for seg arkivrutiner - hva skal registreres hvor og hva gjør jeg?

Det er også utarbeidet et vedlegg om hvor og hvordan dokumenter i tilsettingssaker og personalmapper  1.1 Vedlegg 1 Personaldokumentasjon.pdf skal registreres og  arkiveres.   

Det er for øvrig satt opp eget kurs i personal- og tilsettingssaker i ePhorte. For påmelding, se Interne kurs https://uit.no/ansatte/internekurs  

Vi håper veiledninga vil være til hjelp i det daglige arbeidet.

Med hilsen

Seksjon for arkiv