Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Oppdaterte og nye skjema for bilagslønn/honorar

Skjema for utbetaling av ulike typer honorar og bilagslønn er blitt gjennomgått. Skjemaene har nå fått standardisert utforming/utseende og det er gjort forenklinger i det enkelte skjema der dette har vært mulig. Det er også utarbeidet nye skjema for bedre å skille mellom ulike typer utbetaling.


Harald Egilsrud Helland 30.10.2012 12:11   (Sist oppdatert: 01.11.2012 11:33)

De oppdaterte skjemaene (jf. under) er tilgjengelig under punktet “Blanketter og skjema” på Seksjon for lønn sin hjemmeside. Skjemaene er tilgjengelig på bokmål og nynorsk. 

  • Honorar etter avtale
  • Kontrakt om bedømmelse – Doktorgradsarbeid (ny)
  • Kontrakt om bedømmelse – tilsetting i stilling/opprykk
  • Kontrakt om sensur
  • Kontrakt om undervisning
  • Selvstendig næringsdrivende – Honorar
  • Styrer, råd og utvalg – Godtgjørelse
  • Timelønn – Lønn og godtgjørelse

 Det er i tillegg til ovenstående også utarbeidet et skjema på engelsk: 

  • Contract concerning assessment of PhD work (ny)

De oppdaterte/nye skjemaene er merket med versjon v – 01.11.2012 i skjemaets undertekst, og skal tas i bruk ved alle enheter ved UiT fom 1. november 2012. Dette innebærer at alle gamle skjema må fjernes fra lokale nettsider og fra lokal lagring på pc. Gamle papirskjema må kastes.

Tilgang til skjemaene fra egen enhet må linkes til Seksjon for lønn – "Blanketter og skjemaer".