Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Akademisk Kvarter - Bokpresentasjon tirsdag 24.4: "Rettsøkonomi for fornybare ressurser"

Profesorene Peter Ørebech og Torbjørn Trondsen ved Norges fiskerihøgskole har produsert boka med ovennevnte tittel. Undertittelen er: "Teori og empiri, med særlig vekt på forvaltning av fiskeressurser".


Jens Revold 21.03.2012 16:28   (Sist oppdatert: 23.04.2012 14:54)

 


Universitetsforlaget og Akademisk kvarter ønsker velkommen til lansering!

 

Rettsøkonomi for fornybare ressurser

Teori og empiri, med særlig vekt på forvaltning av fiskeressurser

 

Boken analyserer private og offentlige strategier i fiskeriøkonomien, det handlingsrom som eksisterer innenfor rettslige rammeverk, uformelle sosiale strukturer og knapphet på naturressurser.

Boken øker forståelsen for hvordan næringer som høster av felles ressurser kan organiseres for å sikre bærekraftig og geografisk rettferdig allokering. Den inngår i en tradisjon med lovgivingspolitikk som er tydelig i anglo-amerikansk rett, men ikke i norsk rett. Boken bygger på at rettsøkonomi er et egnet middel til å analysere beslutningsprosesser og sammenhenger i politikken.

Rettsøkonomi for fornybare ressurser gjennomgår beslutninger i fiskerisektoren, og viser at politikk, som alt annet, er en vare som kan kjøpes, ofte med rettsstridige utfall som resultat. Denne «shoppingen» av løsninger rammer alle ledd i beslutningskjeden, og åpner for styringsaversjon hos folk flest. Boken foreslår mulige alternativer til dagens ordning som tar høyde for de defekter som dagens system synes å frembringe. 

 

Tirsdag 24. april klokka 14:00, hos Akademisk kvarter UB-kjelleren, UiT, 9037 Tromsø.


Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Møt opp, ta del!

 

Hilsen

 

Universitetsforlaget AS

Sehesteds gate 3, PB 508 Sentrum, 0105 Oslo

 

E-katalog | Facebook | Twitter

Boka har en pris på kr 399.-

 

Ørebech.jpgtorbjørn trondsen.jpg (Bredde: 560px)

LOGG INN / LOGG UT
Skip to main content