Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Nye regler for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere

Med virkning fra 1. juli 2011 er det nye regler for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere. Oppfølgingsplan skal være ferdig innen 4 uker og sendes til sykemelder (ikke NAV). Dialogmøte 1 skal avholdes innen 7 uker. Aktivitetsplikten er som før innen 8 uker. Innen 9 uker skal det uoppfordret sendes rapporteringsskjema med vedlagt oppfølgingsplan med informasjon om oppfølgingsarbeidet til NAV. NAV sender ikke lenger ut påminningsskjema og sanksjonsmidlene er skjerpet. Les mer.


Sissel Tjosaas 04.08.2011 13:39