Velkommen til Norges fiskerihøgskole
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Charlotte Wedø - marin bioteknolog

Charlotte Wedø ble uteksaminert fra Norges fiskerihøgskole som marin bioteknolog 14. juni 2011


14.06.2011 14:24

Veiledere for oppgaven har vært førsteamanuensis Bjarne Landfald og førsteamanuensis Tor Haug, Norges fiskerihøgskole, UiT.

Oppgavens tittel: "Påvisning av sekundærmetabolitter i marine bakterieisolater"

Charlotte Wedø.jpg (Bredde: 180px)Fra sammendraget av oppgaven: Bioaktive forbindelser påvist hos marine invertebrater ses ofte å ha strukturelle likheter med bakterielle sekundærmetabolitter og antas derfor å være produsert av mikrobielle symbionter. Målet med oppgaven var å screene småskala kulturfiltrater fra marine bakterieisolater fra svamper og sjøpungen Synoicum pulmonaria for å identifisere mulige produsenter av sekundærmetabolitter ved sammenligning av LC-MS kromatogrammer.

Charlotte Wedø er fra Trondheim og er 24 år.

Norges fiskerihøgskole gratulerer den nyutdannede marine bioteknologen, takker for følget og ønsker lykke til videre!

Se oversikten over andre kandidater fra Norges fiskerihøgskole.

LOGG INN / LOGG UT
Skip to main content