Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Førsteamanuensis Lena Bendiksen medlem av regjeringsoppnevnt utvalg

Førsteamanuensis og dr.juris ved Det juridiske fakultet, Lena Lauritsen Bendiksen, er blandt kommisjonsmedlemmene i et nytt regjeringsoppnevnt utvalg.


Annikken Steinbakk 21.02.2011 16:33   (Sist oppdatert: 21.02.2011 16:34)

 

Lena R L Bendiksen (ungsinn: 130px)

Utvalgets oppgave vil være å utrede det biologiske prinsipp i barnevernet. Prinsippet har betydning i vurderingen av om familien skal hjelpes mens barnet bor hjemme, eller om det er til barnets beste å bo utenfor hjemmet i en midlertidig eller varig periode.

Universitetet i Tromsø er også representert ved flere av sine ansatte - blandt de øvrige kommisjonsmedlemmene finner man psykolog og professor ved UiT Willy-Tore Mørch.

Lena Lauritsen Bendiksen (bildet) disputerte 16. november 2007 med avhandlingen "Fratakelse av foreldreansvar og adopsjon som barnevernstiltak."