Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

HSL-fakultetets priser delt ut

HSL-fakultetet deler i forbindelse med julebordet 3. desember ut sine offisielle priser. Forskningsprisen går til Narve Fulsås, professor i historie, formidlingsprisen til Trond Trosterud, førsteamanuensis i samisk språkteknologi, mens utdanningsprisen gis til førskolelærerutdanningen.


Torjer Andreas Olsen 02.12.2010 08:37   (Sist oppdatert: 03.12.2010 15:58)

Når fakultetet deler ut de prisene, er det en viktig markering. Universitetenes oppgaver er knyttet til tre hovedområder – forskning, utdanning og formidling. På alle disse områdene er det betydelig aktivitet ved fakultetet. Denne aktiviteten er det viktig å synliggjøre – internt overfor ansatte og studenter, og eksternt overfor andre fagmiljø og publikum for øvrig.

Prisene har vært delt ut en gang før, i 2009, på det da nyfusjonerte fakultetet. Forskningsprisen gikk da til Gillian Ramchand ved CASTL/IS, formidlingsprisen til Marcus Buck ved ISS, og utdanningsprisen til Torbjørn Isaksen ved ILP.

Forskningsprisen til Narve Fulsås

Forskningsprisen går i år til Narve Fulsås, professor i historie ved IHR. Fulsås har vært ved UiT i en årrekke, og har gjort seg bemerket både lokalt, nasjonalt og internasjonalt for sin forskning. I begrunnelsen fra fakultetet heter det:

- Han har bidratt til å profilere fakultetet og universitetet både nasjonalt og internasjonalt. Hans forskning er av høy kvalitet, og hans produksjon er langt over gjennomsnittet. I treårsperioden 2007-2009 innkasserte han for eksempel 16.5 publikasjonspoeng, dvs. et gjennomsnitt på 5,5 per år. Temaene for hans forskning spenner vidt, han har levert bidrag innenfor moderne utdanningshistorie, universitetets historie,  nordnorsk økonomisk historie, biografi og forskningshistorie, om været, og ikke minst Ibsens skrifter, et tema som ligger i skjæringsfeltet mellom historie, litteraturhistorie og kulturhistorie.

Narve Fulsås (Bredde: 180px)

Begrunnelsen fra fakultetet kan leses her

Forskningsprisen 2010 delt ut til Narve Fulsås.

Utdanningsprisen til førskolelærerutdanningen ved ILP

Utdanningsprisen deles i år ut til førskolelærerutdanningen ved ILP. Norsk førskolelærerutdanning har i perioden 2008-2010 blitt evaluert av NOKUT. I evalueringen kom førskolelærerutdanningen ved UiT veldig godt ut. Dette er bakgrunnen for tildelingen av utdanningsprisen.

I NOKUT-evalueringen heter det blant annet:

- Universitetet i Tromsø har også lykkes med å gjøre utdanningen til en akademisk utdanning samtidig som den tar vare på profesjonsaspektet. Dette kan i stor grad tilskrives det overnevnte faglige fokuset og samarbeidet innad i fagmiljøet samt avdelingens praksisnære FoU-satsing. Institusjonens tette samarbeid med øvingsbarnehagene bidrar i høy grad til en vellykket sammenstilling av teori og praksis.

FLU.jpg (Bredde: 180px) Førskolelærerutdanningen er tildelt utdanningsprisen.

Formidlingsprisen til Trond Trosterud

Formidlingsprisen går til Trond Trosterud, førsteamanuensis i samisk språkteknologi ved IS. Trosterud har en brei lingvistisk bakgrunn med nordisk, finsk, uralske språk i tillegg til samisk. Han her utmerket seg spesielt gjennom sitt arbeid med språkteknologi, særlig knyttet til samiske språk. Et eksempel på og et uttrykk for Trosteruds innsats er Senter for samisk språkteknologi, som i løpet av få år er vokst fra ingenting til å ha flere ansatte.

Ansatte: Trond Trosterud (Bredde: 180px) Trond Trosterud er tildelt formidlingsprisen.

 
Vedlegg: