Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Historiker fikk svensk pris for forskning på samisk historie

Lars Ivar Hansen, mangeårig professor i historie ved UiT, får pris for sin forskning på samisk historie.


Torjer Andreas Olsen 10.11.2010 12:49

Lars Ivar Hansen har i en årrekke markert seg som en betydelig forsker når det gjelder samisk historie. Han har skrevet en rekke bøker og artikler. Eksempler på bøker er Samenes historie fra 2004 og Samisk fangstsamfunn og norsk høvdingeøkonomi fra 1990.

Det var imidlertid ikke med samisk historie Hansen begynte sin forskerkarriere. Da han utdannet seg til historiker ved UiO, var det jordbruk i middelalderen som sto i fokus for forskningen. Det som skulle bli et kort vikariat ved UiT i 1976, tråkket opp en annen sti. Hansen ble i Tromsø, han ble ved UiT, og han fant sitt nye felt i den nordlige landsdelens flerkulturelle historie.

- Da jeg skulle orientere meg om bosetningsutviklingen i Nord-Norge, fant jeg ut at verden var atskillig mer komplisert enn det jeg var vant til i Oslo. Her hadde jeg som forsker langt flere folkegrupper å forholde meg til enn i Sør-Norge, sier Hansen i et intervju med uit.no/nyheter.

Særlig sentralt i forskningen hans har stått kontakten mellom samene og de andre folkegruppene i nord. Det er da også dette som er hovedgrunnlaget for prisen han nå har fått. I begrunnelsen står det blant annet at prisen gis UiT-professoren for hans "framståande insatser inom forskningen på samernas historie, särskilt om komtakterna mellom nordbor och samer". Kungliga Adolfs Akademien för svensk folkkultur i Uppsala er det som tildeler prisen.

Hansen fortsetter sin forskningsinnsats. I dag er han en av deltakerne i den aktive flerfaglige forskergruppa Creating the New North.