Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Rekordmange søkere

Mens man tidligere slet med å fylle studieplassene til den desentraliserte sykepleierutdanningen på Helsefak, har man denne høsten fått tre søkere per studieplass.


Øvreberg, Elisabeth, 21.10.2010 10:30   (Sist oppdatert: 21.10.2010 13:04)

Finnsnes.JPG (Bredde: 560px)
Desentralisert sykepleierutdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet har fire studiesteder fordelt  utover Troms fylke. Her fra Finnsnes. Foto: Morten Meyer

- Søkertallene til studiet har gått nedover de siste årene, og i fjor slet vi faktisk med å fylle alle plassene, sier Arnfinn Andersen ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Rykende ferske tall viser at det i år ble registrert 177 søkere til desentralisert sykepleierutdanning med studiestart januar 2011. Fakultetet har 60 ledige plasser. Dette er ny rekord.

- Det er ikke lett å si årsaken til denne endringen. Det handler nok om å være tålmodig og forutsigbar, sier Andersen og mener studietilbudet har blitt godt kjent og godt likt i distriktene.

- Før var mange av søkerne voksne damer i distriktene med så mange studiepoeng at de kunne gått medisinstudiet, men nå har også de unge fått øynene opp for denne studieretningen, opplyser Andersen.

Attraktivt studium

Desentralisert sykepleierutdanningen er tilrettelagt som desentralisert/deltids studium med undervisning og veiledning knyttet til fire ulike steder i Troms: Campus i Tromsø, Studiesenteret Finnsnes, Forsvarets studiesenter på Bardufoss og Nord-Troms studiesenter.

Studiet har det samme faglige innhold og opptakskrav som fulltids sykepleierutdanning, og teoriundervisningen foregår i grupper ved de lokale studiestedene. Praksis i kommunehelsetjenesten gjennomføres primært i studentens hjemkommune, mens praksis i spesialisthelsetjenesten gjennomføres ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Studieleder for sykepleierutdanningen, Anita Gudmundsen, er svært fornøyd med søkertallene.

- Dette viser at studiet er et attraktivt studium ved universitetet, sier hun.

- Det er flott med mange søkere fordi dette betyr at kvaliteten på søkerne som tilbys plass dermed vil være god.

Viktig for kommunehelsetjenesten

sykepleier.jpg (Bredde: 560px)
Stadig flere unge ønsker å utdanne seg
nære hjemplassen sin. Desentralisert
sykepleierutdanning har fått
rekordmange søkere.
Foto: www.colourbox.com

At kvaliteten på fremtidige sykepleiere blir høy, er ekstra positivt for kommunehelsetjenesten. De fleste som avslutter endt desentralisert sykepleierstudie ender i hovedsak i kommunene.

- Desentralisert sykepleierutdanning er viktig for rekrutteringen til kommunehelsetjenesten. De gode søkertallene lover godt for fremtidig rekruttering av sykepleiere til denne delen av helsetjenesten, kommenterer instituttleder ved IHO Ketil Normann.

God spredning i distriktene

Søkerne til desentralisert sykepleierstudie har blitt bedt om å prioritere studiested, og søkerdata viser god søkning til alle fire studiesteder.

Søkerne har prioritert studiestedene slik:

 Studiesenteret Finnsnes:                       45

Forsvarets studiesenter Bardufoss:           35

Nord-Troms studiesenter:                       31

Tromsø:                                              60

Seks søkere har ikke prioritert studiested.

 

Les mer om desentralisert sykepleierutdanninv ved IHO her

Link til Finnsnes studiesenter

Link til Nord-Troms studiesenter

Link til Forsvarets studiesenter Bardufoss