Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Når sekundene teller

Når krisen oppstår er det godt å vite at helsepersonellet har øvd seg på akutt krisehåndtering. Simuleringssenteret på Helsefak blir et stadig viktigere hjelpemiddel, og er det eneste i sitt slag nord for Trondheim.


Øvreberg, Elisabeth, 30.09.2010 09:15   (Sist oppdatert: 30.09.2010 10:07)

simulator barn3 -72.jpg (Bredde: 560px)
Damene bak Helsefaks Simuleringssenter, Marianne Holmegård, Else Berg Hansen og Liv Mari Brandt, viser frem sin nyeste investering. En nyfødt pasientsimulator. Alt er lagt til rette for å gjøre simuleringen så virkelighetsnær som mulig. Berg Hansen sier målet er at alle profesjonsstudier får simulering integrert i utdannelsen. Foto: Elisabeth Øvreberg

Fly- og båtsimulatorer har vi hørt om før, men pasientsimulatorer er derimot et nytt begrep for mange. Det helsevitenskapelige fakultet har gjennom videreutdanningene ABIKO (anestesi-, barne-, intensiv- kreft- og operasjonssykepleie ved Institutt for helse- og omsorgsfag) fått nye pasientsimulatorer til sitt Simuleringssenter. De har nå investert i til sammen fire pasientsimulatorer, deriblant en topp moderne nyfødtsimulator. Kompetansen på krisehåndtering økes dermed betraktelig, og det utveksles erfaringer gjennom et nettverk med Simuleringssentre i Norge, Sverige og Danmark. I forrige uke var Helsefak vertskap for 52 nettverksdeltakere.

Fra teori til praksis

simulator nyfødt.jpg (Bredde: 560px)
Pasientsimulering er integrert i videreutdanningene ABIKO,
og de tilbyr simulering med avanserte pasientsimulatorer,
deriblant en nyfødtsimulator. Dette er enestående på
landsbasis og gjør utdanningen spesielt attraktiv.
Foto: Elisabeth Øvreberg

Undervisning med simulatorer blir stadig viktigere i opplæring av helsepersonell. Mens tradisjonen innen utdanningen har vært tungt teoretisk fagpensum, får nå studentene prøve ut sine praktiske ferdigheter. På landsbasis er ABIKO enestående på sitt felt siden de har simulering integrert i utdanningen.

Høgskolen fikk sine første to pasientsimulatorer i 2006, og etter sammenslåingen med universitetet satses det nå for fullt for å få et slagkraftig Simuleringssenter som ikke bare skal benyttes av studentene. Primus motor for Simuleringssenteret, studieleder Else Berg Hansen, sier drømmen er å gi helsepersonell i sykehus, kommunehelsetjeneste og andre i landsdelen en mulighet til å få vedlikeholde og videreutvikle sin kompetanse i et trygt og troverdig miljø.

Ifølge Marianne Holmegård, intensivsykepleier og simulatorfasilitator for studenter, er pasientsimulator en god tilnærming for å gi studentene en oppøving av kunnskap i handling. Hun har sammen med Liv Mari Brandt og Else Berg Hansen vært med på å bygge opp dagens senter.

- Simulering gir studentene muligheten til å bli kjent med ikke bare pasientens kropp, men også sin egen. De får kjenne på sine egne reaksjoner og følelser når de opplever stress. De må få tenkingen over til handling. Marginene mellom liv og død er små, og det er det viktig å kjenne på kroppen. Å være delaktig er noe helt annet enn å høre eller se på andre. Studentene føler adrenalinet og stresset, og de lærer å jobbe under press, utdyper hun.

Lov å prøve ut

simulator 2 -72..jpg (Bredde: 560px)
Liv Mari Brandt, Else Berg Hansen og Marianne Holmegård
forteller at pasientsimulering gir studentene et enormt
læringsutbytte.Tilbakemeldingene viser at studentene vil
ha mer simulering i sin utdannelse.
Foto: Elisabeth Øvreberg

Dersom en mangler nødvendig handlingskompetanse når en skal ivareta en akutt og kritisk syk, kan det føre til alvorlige og i verste fall dødelige konsekvenser for pasienten.

- Studentene får prøve seg frem med ulike tilnærminger og kjenner dermed på både gode og mindre gode alternativer. Dialogen er viktig. Vi har stor takhøyde i undervisninga, sier hun. Man lærer av sine erfaringer, og studentene oppfordres til å ta ansvar for sin faglige kompetanse i teamet.

- Et annet fortrinn ved Simuleringssenteret er at studentene blir synlige. De kan ikke stille seg på sidelinjen eller bare fortelle det de har lært. De må uttøve tillært kunnskap, og læringskurven er formidabel.

Under simuleringene jobber studentene i små team. Også legene ved UNN kan delta og gjøre så øvelsen blir så troverdig som mulig.

- Dette er fremtiden

Arnfinn Sundsfjord, dekan ved Helsefak, lot seg begeistre av teknologien da han besøkte det skandinaviske nettverksseminaret som ble arrangert av Det helsevitenskapelige fakultet.

- Veldig interessant, det er jo dette som er fremtiden. Det hadde vært flott om også medisinerstudenter og andre kunne få simuleringsundervisning som en del av utdannelsen, sier han.

Han forteller at han har sansen for at studentene skal kunne gjøre teori til praksis, og han har tro på at simulering er et riktig steg å gå.

I årsplanen til fakultetet er Simuleringssenteret en egen post. Et av målene er å etablere SimSenter Nord som en del av et større simuleringssenter eller som en helsefaglig enhet ved UiT/UNN, og man må da avklare bruken av eksisterende senter frem til et fullt SimSenter Nord.

Bra samfunnsøkonomisk

simulator barn1 -72.jpg (Bredde: 560px)
Simuleringssenteret på Helsefakhar to
voksne simuleringspasienter, et barn
og en nyfødt. Dukkene kan
programmeres slik at studentene får
trene på pasienter med diverse
sykdommer/lidelser.
Foto: Elisabeth Øvreberg

Universitetslektor i barnesykepleie, Liv Mari Brandt, underviser på senteret og ønsker nye og større arealer sett i en pre-hospital virkelighet. Hun mener Simuleringssenter i Nord-Norge er viktig.

- Pasientskader og funksjonshemming er veldig dyrt for samfunnet, så sett fra et samfunnsøkonomisk synspunkt, er dette en liten investering. Dette kan redde folks liv og helse. Helsepersonell trener seg og lærer å samarbeide med andre profesjoner, noe som er en viktig del av Samhandlingsreformen, fastslår hun.

 

Les mer om Pasientsimulatorer her

Les om videreutdanning i barnesykepleie her

Les om videreutdanning i intensivsykepleie her

Les om videreutdanning i kreftsykepleie her

Les om videreutdanning i anestesisykepleie her

Les om videreutdanning i operasjonssykepleie her