Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Vår nye dekan

- Vi skal skape en Helsefak-kultur og få studenter og ansatte til å føle at de er en del av noe større. Det er en stor utfordring, sier Arnfinn Sundsfjord (51), ny dekan fra 1. august.


Torgunn Wærås 13.07.2009 13:21   (Sist oppdatert: 13.07.2009 13:45)

 
 Arnfinn Sundsfjord i alpene
Arnfinn Sundsfjord i svett, men avslappet positur etter innsats i de sveitsiske alper sommeren 2007. Foto: Privat
Fører for ti soldater. Det er egentlig det begrepet dekan betyr, hvis man ser på den opprinnelige, latinske betydningen. Hadde det vært så vel, kan kanskje Arnfinn Sundsfjord ta seg i å tenke, med tanke på at han snart blir øverste faglige og administrative leder for nyskapningen Det helsevitenskapelige fakultet. "Soldatene" teller 2500 studenter og 800 ansatte.

Hans fulle navn er Arnfinn Ståle Sundsfjord. Dersom han lever opp til betydningen av sine fornavn, skulle det ligge godt til rette for at han både får oversikt over, og kontroll med det nye, store fakultetet. Arnfinn betyr nemlig ørn samisk/finsk, og Ståle betyr stål/herdet jern.

- Det blir et svært fakultet. En av de største utfordringene vil være å skape en identitet overfor fakultetet blant studenter og ansatte. Å skape entusiasme og stolthet. Jeg håper vi lykkes med å danne en kultur for å få til ting, sier den påtroppende dekanen.

 

Felles opplevelser

- Hvilke grep vil du gjøre for å kunne etablere en slik kultur?

- Det er viktig å involvere folk og delegere. Jeg tenker også vi må føre folk sammen og gi felles opplevelser. Blant annet tror jeg vi må starte noen prosesser rundt forskning og undervisning og bringe folk tettere sammen. Dette er viktig også med tanke på Samhandlingsreformen, som gir utfordringer for universiteter og høgskoler i å kunne utdanne morgendagens helsearbeidere.

Det er første gang i historien at fakultetet får en tilsatt dekan. Stillinga er på åremål for fire år med muligheter for fire nye. Tidligere har dekanene alltid blitt valgt. Et nærliggende spørsmål til Arnfinn Sundsfjord, er hvorfor han søkte stillinga og ville bli dekan.

 

Den fødte leder?

- Jeg har bestandig vært interessert i ledelse. Fra jeg var ung, har jeg hatt ulike lederfunksjoner, fra elevrådsleder og kaptein på fotball-laget til avdelingsleder på sykehuset og prodekan for forskning. Jeg har likt meg innen ledelse og har fått positive tilbakemeldinger. Jeg liker å få til ting sammen med andre. Den norske dugnadsånden passer meg veldig godt. Dessuten føler jeg et ansvar og en lojalitet til institusjonen; til Universitetet i Tromsø og til fakultetet. Jeg ønsker å gjøre en jobb for å ta vare på det vi har, og bygge videre på det, forklarer Sundsfjord.

Som leder tror og håper han at han er god til å prioritere, motivere andre og til å høre hva andre mener før han bestemmer hva han selv går for. Målrettet og resultatorientert er han også.

- Hvilke forventninger har du til din nye jobb?

- Det blir helt klart krevende, men også spennende. Jeg forutsetter at vi klarer å holde god budsjettkontroll og dermed kan jobbe med et positivt fokus. For å få til dette, må vi jobbe med inntektssida og skaffe mer ekstern finansiering til forskning. I forbindelse med Samhandlingsreformen, kan vi også se for oss mer ekstern finansiering av grunnutdanningene i helsefag.

Han er sitt ansvar bevisst i forhold til at han vil sitte i Universitetets øverste ledergruppe og dermed kunne påvirke utviklinga for det nye universitetet. En posisjon han setter pris på å være i.

- Jeg har en forventning om at vi på fakultetet skal bli bedre på samfunnskontakt og formidling. Dersom vi skal klare å utdanne gode helsearbeidere for framtida, må vi ha tett og god dialog med politikere og andre som har ansvar for helsearbeidet i stat, fylke og kommune, legger han til.

 
 Det nye dekanatet høst 2009

Arnfinn Sundsfjord er svært glad for at alle han har spurt om å være sammen med ham i det nye dekanatet, har takket ja. Fra venstre Nils-Erik Huseby (prodekan utdanning), Arnfinn Sundsfjord, John Bjarne Hansen (prodekan forskning), Inger Njølstad (prodekan utdanning). Jan Rosenvinge (prodekan forskning) var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Bjørn-Kåre Iversen

 

God innsikt i dekanrollen

Han vet mye om hva han går til, den nye føreren for fakultetet. Som prodekan for forskning de siste fire årene og stedfortreder for dekan, har han fått god innsikt i hva jobben innebærer.

Men om ansatte og studenter vil merke så mye til at det er en ny dekan ved roret, er han ikke så overbevist om. Han ønsker å fortsette i samme spor som sin forgjenger Olav Helge Førde ved å være strategisk, tydelig og synlig som leder. Minst én forskjell garanterer han imidlertid: Revystjerne på julebordet i likhet med Førde, blir han aldri!

En annen forskjell, er at det med ny dekan også blir innført faste møter mellom studenttillitsvalgte og ledelsen ved fakultetet. Det var noe Sundsfjord lanserte allerede under jobbintervjuet til stillinga.

- Når det gjelder utdanning, må vi ha et overordnet fokus på studiekvalitet og studentmiljø, mener Sundsfjord, som planlegger diskusjonsmøter med studentene hver 14. dag.

- Jeg vil at det skal være en lav terskel både blant studenter og ansatte i forhold til å kunne ta opp ulike tema og prøve å påvirke beslutningene. Jeg ønsker å være en lydhør dekan, legger han til.

 

Staker ut veien videre

Sammen med øvrige ledere på fakultets- og instituttnivå, og med innspill utenfra, skal den nye dekanen nå stake ut kursen framover og lage en god agenda for de neste årene.

Sundsfjord ser det som særlig viktig å få inn tverrfaglige arenaer i undervisninga både i medisin, helsefag, psykologi, farmasi og odontologi. Men det må skje på naturlige og realistiske områder, og kanskje bør tverrfagligheten komme først et stykke ut i studiet, når studentene har fått en faglig identitet.

- For man må være faglig for å kunne være tverrfaglig, slår Sundsfjord fast.

Det trengs større grad av tverrfaglighet også innen forskningen for å kunne løse de store utfordringene som venter. Derfor er det et overordnet mål å gjøre forskningsmiljøene større uten at det går ut over kvaliteten.

- Vi må bli bedre på faglig, strategisk ledelse innen forskning. Det er svært stor konkurranse om forskningsmidlene i Norge. Sammen med UNN, Helse Nord og resten av universitetet, må vi sørge for å skape robuste forskningsmiljø. Vi må etablere større forskningsgrupper, satse mer på forskerskoler og skape solide forskernettverk. Men dette arbeidet må balanseres i forhold til at vi fortsatt må ha bredde i forskningen, og må også ses i sammenheng med det akademiske grunnlaget for å kunne utdanne kliniske spesialister i samarbeid med UNN, utdyper Sundsfjord.

 

Spesialist i mikrobiologi

Selv er han også spesialist. For ham er begreper som mikrobiologisk diagnostikk, antibiotikaresistente bakterier og funksjonell genomforskning dagligdags sjargong. Han har også inngående kjennskap til Staphylococcus aureus, pneumokokker, Escherichia coli og hva de måtte hete, disse bakteriene som de fleste av oss helst ikke vil tenke på.

Arnfinn Sundsfjord er utdannet lege fra Universitetet i Tromsø er spesialist i medisinsk mikrobiologi og har doktorgrad innen samme fagfelt. Siden midten av 1990-tallet har han vært ansatt ved UiT i full stilling, kombinert med bistilling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Bistillinga ved UNN, som leder for Nasjonalt kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens, skal han fortsette i også etter 1. august. Dermed går han inn i en hverdag med 120 % stilling, slik han har hatt det i flere år allerede som professor ved UiT og overlege ved UNN. Han har også ambisjoner om å kunne fortsette som aktiv forsker til en viss grad mens han er dekan.

 
 Sundsfjord og Jørgensen
- Fysisk aktivitet er en forutsetning for å kunne klare en krevende jobb, sier Arnfinn Sundsfjord, som er i god form takket være fotball, turer i fjellet og sykkelturer. Her ser vi ham sammen med Even Jørgensen under sykkelturen i Provence tidligere i sommer. Foto: Privat
Rom for fritid

Hvordan døgnet i tillegg skal romme tid til å pleie familie, venner og interesser, kan man jo lure på. Men denne mannen er vant til høyt tempo og får tid til langt mer enn bare arbeid, viser det seg.

- Fysisk aktivitet er en forutsetning for meg for å kunne klare en krevende jobb, sier Sundsfjord, som er glad i turer i fjellet både sommer og vinter, i tillegg til at han sykler og ikke minst er han glad i fotball.

Helt siden han var 8-9 år har han lekt med lærkuler sammen med likesinnede, og nå er det Fløya Old Boys som gjelder. Her er det innsats opptil to ganger i uka, i tillegg til kamper i sesongen. Han har også spilt fotball med kompisgjengen én gang i uka siden 1991. En årlig sykkeltur i mai-juni et egnet sted i Europa med en kameratgjeng er også i ferd med å bli tradisjon. I år var det en uke i Sør-Frankrike, i fjor Toscana.

Sosialt fellesskap og familieliv betyr mye for ham. Han har vært gift i 27 år med sin Ann-Britt Nilsen, og sammen har de to voksne barn, Vegard på 25 og Silja på 22.

I fjor sto hytta i Målselv ferdig. Der skal han og familien også tilbringe mye tid i sommer.

- Et fint sted for å samle krefter til en ny og krevende jobb, slutter Arnfinn Sundsfjord.

På tampen:

- Hva gjør du helst når du skal slappe av?

- Leser en god bok, hører på musikk eller er sammen med mine nærmeste.

- Hva er favorittstedet ditt på campus?

- Labyrinten er et merkested og fint symbol for Universitetet. Det er et sted til ettertanke hver gang jeg passerer.

- Hva spiser og drikker du helst?

- Andebryst tilberedt på fransk vis med følge av god rødvin fra Nord-Italia.

- Hvordan vil vennene beskrive deg?

- At jeg har stabilt, godt humør, er travelt opptatt, men også har evne til å være til stede der jeg er. I tillegg at jeg er lojal, har integritet og uttrykker det jeg mener.

- Hva hadde du lyst til å bli som voksen da du var liten?

- Jeg hadde tre alternativer på barneskolen: Profesjonell fotballspiller, lærer eller lege.