Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Det store kullrushet

Boka "Det store kullrushet" - industriell omstilling i Arktis" ble publisert i februar 2009 på Gyldendal Norsk Forlag. Redaktører for boka har vært Knut H.Mikalsen og Mariann Solberg.


Heidi Adolfsen 16.06.2009 11:23   (Sist oppdatert: 10.01.2012 14:01)

Boka er et resultat av samarbeidet mellom Store Norske og Universitetet i Tromsø. Dette samarbeidet kom i gang for å bidra til økt forståelse av de omstillings- og kvalifiseringstiltak som Store Norske har iverksatt. Forskningsprosjekt har fokusert på faktorer av særlig betydning for den omstillingsprosessen Store Norske har vært gjennom. U-vett har stått for koordineringen av prosjektet.

Forlaget har publisert følgende omtale av boka.

Kontaktinformasjon redaktører:

Knut H.Mikalsen

Mariann Solberg

Det store norske kullrushet 125x135

Innhold

Arne O.Holm Fra krise til klondyke. Eller hvordan man gjør en lang historie kort.
Knut H.Mikalsen Det ingen skulle tru at nokom kunne snu: forskerblikk på Store Norske og kulldrifta
Knut H.Mikalsen Kampen om kulldrifta: omstillingern av Store Norske som politisk prosjekt
Jan Yngve Sand, Stein Østbye og Olle Westerlund Omstilling og omstendigheter -et samfunnsøkonomisk tilbakeblikk på kulldriften
Turid Moldenæs Ledelse som kunst: en fortelling om topplederens betydning i omstillingen av Store Norske
Arild Wæraas "BEdriften det er oss": identifisering som betingelse for vellykket omstilling
Sandra Val Flaatten og Gunnar Grepperud Noe er det vel godt for? Utdanning og omstilling i Store Norske
Mariann Solberg og Cicilie Sonstad Myndige ansatte? Selvledelse og omstilling i Store Norske
Mariann Solberg Flerfaglig forskning? Noen avsluttende refleksjoner om prosjektet og forskningsprosessen
Skip to main content