Selvmordsforebygging


Dette webinaret legger vekt på åpenhet rundt selvmord. Videre gis det konkrete råd om hva man kan si og gjøre for å hjelpe personer som har selvmordstanker, samt hva som kan være tegn på at noen er i selvmordsfare.

I Norge dør mellom 500 og 600 mennesker i selvmord hvert år. Det er mange årsaker til at noen mennesker får selvmordstanker og kanskje også utfører selvmordsatferd. Det er derfor viktig at flest mulig har kunnskap om selvmord. Forebyggende arbeid bør skje på flere arenaer for å skape åpenhet om tematikken for å kunne hjelpe mennesker med selvmordstanker.

Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Webinaret vil gi en kort presentasjon av:

  • Hva er selvmord?
  • Hvordan kan man oppdage selvmordsfare?
  • I møte med selvmordsnære, pårørende eller etterlatte. Hva kan vi gjøre? Hva kan vi si?

Tematikken er relevant for alle. Webinaret er spesielt nyttig for deg som møter mennesker i ditt arbeid eller jobber med planer for forebyggende arbeid i din tjeneste.

Foredragsholder er universitetslektor Anne-Kari Johnsen.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 03. februar 2021 kl. 14.00–15.00
Hvor: Zoom
Studiested: Digitalt
Målgruppe: ansatte, Studenter, gjester / eksterne
Kontakt: Anne Hartviksen

Påmelding via Zoom