Prøveforelesning - MSc Youri Lammers


MSc  Youri Lammers ved AMB holder sin obligatoriske prøveforelesning over oppgitt tema for graden Philosophiae doctor i naturvitenskap, med tittel:

"What can we learn from palaeoclimatic and palaeoecologic analogues of current warming?"

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 28. februar 2020 kl. 10.15–11.00
Hvor: Museumssalen, Norges arktiske universitetsmuseum
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte, enhet
Kontakt: Ingjerd Gauslaa Nilsen
Telefon: 776 46018