Opplæring i Foreldre-baby samspill (Ny dato kommer)


Møter du gravide, eller foreldre med sped-, og småbarn i ditt arbeid? 

Målet med opplæringen er at du som fagperson kan støtte foreldre i å styrke tilknytningen til barnet sitt. Tiltaket Foreldre-baby samspill er et støttetiltak for mødre og fedre med depressive symptomer og babyene deres (opp til 12 mnd). Opplæringen er et tilbud for kommunale- og spesialisthelsetjenester for barn og unge i Nord-Norge.  
Målgruppe for opplæringen: Helsesøster, jordmor, kommunepsykolog, lege eller andre som jobber med gravide eller sped- og småbarn i kommunale- og spesialisthelsetjenester.

Ny dato for opplæring kommer. For større grupper utenom Tromsø kan vi tilby lokal opplæring. Ta kontakt om dette kan være aktuelt i din kommune/ ditt område.

Lokal opplæring inkludert veiledning og materiell er gratis fra RKBU Nord.
Tid til opplæring og igangsetting av intervensjonen inkludert mulighet for filming (mobilkamera og lap-top er tilstrekkelig) og evt reiseutgifter dekkes av deltakernes arbeidsgiver.
For mer informasjon se våre nettsider: https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=532416

Flyere finnes også på tre samiske språk: Lulesamisk, nordsamisk og sørsamisk.

Påmeldingsfrist kommer.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Starter: 25. februar 2020 kl. 09.00
Slutter: 26. februar 2020 kl. 16.00
Hvor: UiT Norges arktiske universitet, campus Tromsø (romnummer kommer).
Studiested: Tromsø
Målgruppe: gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Maren Weum