Klimaoppvarmingen av nordområdene: Hva skjer med naturen?


ACADEMIA BOREALIS, Nord-Norges Vitenskapsakademi, inviterer til Harang-forelesning med Prof. Rolf A. Ims, Institutt for arktisk og marin biologi, UiT, tirsdag 26. november 2019, kl. 1900 på Norges arktiske universitetsmuseum.

 

Naturen i nordområdene påvirkes av klimaoppvarmingen. Eksempler på hva som allerede har skjedd, og hva dette betyr for artene og økosystemene i skog, på fjell og arktisk tundra vil bli demonstrert. Påvirkningene på naturen så langt er imidlertid små i forhold til de som kan forventes i løpet av dette århundre.

Dette fremtidsperspektivet reiser viktige, men vanskelig spørsmål, både til forskning og økosystemforvaltning.  Kan de fremtidige naturendringer forutsies? Hvordan kan de best takles?

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 26. november 2019 kl. 19.00–20.30
Hvor: Norges arktiske Universitetsmuseum (Tromsø Museum)
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne