Prøveforelesning - Master of Science Miriam Khider


Master of Science Miriam Khider avholder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i realfag mandag 21. oktober klokken 14.15.

Tittel på prøveforelesningen:

«Significance of microbial communication in non-host marine environment»

Bedømmelseskomité:

  • Research Professor Bjarnheidur Kristin Gudmundsdöttir, Faculty of Medicine, University of Iceland, Reykjavik, Island (1. opponent)
  • Professor Ingrid Bakke, Institutt for bioteknologi og matvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge (2. opponent)
  • Professor Hanna-Kirsti Schrøder Leiros, Institutt for kjemi, UiT Norges arktiske universitet (internt medlem og leder av komiteen)

Disputas blir avholdt samme sted tirsdag 22. oktober klokken 10.15.

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 21. oktober 2019 kl. 14.15–15.00
Hvor: Auditorium 1.022 Teknologibygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter
Kontakt: Maren L. Andresen