Prøveforelesning: Gaute Barlindhaug, institutt for språk og kultur


Cand.philol. Gaute Barlindhaug holder prøveforelesning over oppgitt emne for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, dokumentasjonsvitenskap/musikkvitenskap.

 

“A comparative study of the theories of sound manipulation in the fields of popular music studies, art of record production studies, and sound studies.”

 

Bedømmelseskomité:

førsteamanuensis PhD Ragnhild Brøvig-Hanssen, Universitetet i Oslo (førsteopponent)

professor PhD Serge Lacasse, Laval Universitet, Montreal, Canada, (andreopponent)

professor PhD Roswitha Skare, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø

 

Disputasen ledes av førsteamanuensis Linda Nesby, institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø

Disputasen holdes samme dag og sted kl. 11.15

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 13. september 2019 kl. 10.15–11.15
Hvor: Konsertsalen, Musikkonservatoriet, Krognessveien 33
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Kari T. Guldahl