Partnerskaps- og kontaktmøter (Staff Week) med fokus på EEA/Norway Grants, Tromsø 4.-7.november 2019


Seksjon for internasjonalt samarbeid inviterer UiT-ansatte fra fag og administrasjon til Partnerskaps- og kontaktmøter (Staff Week) med fokus på EEA/Norway Grants i Tromsø fra 4.-7.november 2019.

 

Lenke til påmeldingskjema for UiT-ansatte

Lenke til tentativt program og nettside for internasjonale partnere

EEA/Norway Grants (EØS-midlene) er EU-midler for forsknings- og utdanningssamarbeid med institusjoner i særskilt utvalgte land i Sør og Øst-Europa. Det vil komme mange utlysninger i tiden framover og nå inviterer vi til dager med målrettet kontaktbygging og informasjonsutveksling. Husk at deltakelse i EEA/Norway Grants prosjekter teller for UiT på samme måte som andre EU-midler.

Representanter fra blant annet Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i utdanning) har takket ja til å delta.

Det er sendt ut invitasjoner til partnere i land som mottar støtte gjennom ordningen og mange har allerede meldt seg på arrangementet.

I tiden fremover vil det komme utlysninger om forsknings- og utdanningssamarbeid med Estonia, Kroatia, Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia og Tsjekkia. 

Forskningsrådet: Informasjon og utlysninger 

DIKU: Informasjon og utlysninger

EØS-midlene skal bidra til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). I inneværende programperiode (2017-2024) bevilges det tilsammen 2,8 milliarder Euro fra donorlandene Norge, Island og Lichtenstein til mottakerlandene.

EØS-midlene gir en unik mulighet til å delta i europeisk samarbeid. Deltakelse i prosjekter vil bidra til at UiT får enda bedre uttelling i EU-prosjekter. Midlene vil også bidra til økt ut/inn-mobilitet av studenter og ansatte. Gjennom å arrangere en Partnerskaps- og kontaktmøter (Staff Week) ønsker Seksjon for internasjonalt samarbeid å sette fokus på mulighetene og hva som skal til for at fagmiljøene ved UiT skal involvere seg i enda større grad i denne type prosjektsamarbeid.

Vi håper at miljøene ved UiT, både faglige og administrative, vil melde seg på arrangementet!

EEA/Norway Grants nettside

Regjeringens nettside om EØS-midlene

 

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Starter: 04. november 2019 kl. 19.00
Slutter: 07. november 2019 kl. 12.00
Hvor: SVHUM E0101
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte
Kontakt: Elin Ryseth
Telefon: 77058109