Nettverksdagen 2019 ved Institutt for geovitenskap


Vi ønsker å invitere deg som student til Nettverksdagen 2019!
Institutt for geovitenskap ved UiT Norges arktiske universitet jobber kontinuerlig med å styrke kontakten mellom arbeidslivet og studentene, og senest i fjor ble det dannet en GEO-Alumni forening ved UiT. Gjennom evalueringsprosesser med studentene har det kommet fram et ønske om å kunne møte bedrifter innen et vidt spekter av geofaglige virksomheter, så vel innen petroleums- og mineralindustrien som forskning, forvaltning og konsulenttjenester. 

Tanken bak nettverksdagen er ikke bare å servere studentene en rekke bedriftspresentasjoner, men vel så mye å skape treffpunkter på stands og holde workshops med temaer som:
- Hva etterspørres i industrien og arbeidslivet for øvrig?
- Hvilke muligheter har studenter/nyutdannede i denne bedriften?
- Hvilke studenter skiller seg ut hos dere?
- Rekrutteringsprosesser og CV-skriving som skiller seg ut

Program for Nettverksdagen 2019 (se også vedlagte PDF for detaljer):
11:00 Registrering og lett lunsj. 
12:00 Velkommen v/instituttleder Matthias Forwick og masterstudent Eivind Hansen.
12:05 Plenum: Nettverksbygging, sett med et blikk fra en lang karriere som næringslivsleder, gründer og samfunnsbygger
Johan Petter Barlindhaug. 
12:25 Plenum: Olje- og gassnæringens rolle i en bærekraftig framtid v/Benedicte Solaas, Norsk olje og gass. 
12:35 Mingling og stands med påmeldte organisasjoner.
13:30 Plenum: Bedriftspitcher (maks. 5 minutter per organisasjon).
15:00 Mingling og stands med forfriskninger. 
16:00 Parallellsesjon 1: Equinors karriereworkshop for studenter v/Marie Birkeland, Equinor.
          Parallellsesjon 2: Samarbeid om framtidens geovitere
          3x10 min innledninger til paneldebatt:
         – Benedicte Solaas, Norsk olje og gass
         – Maria Lauritzen, Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
         – prof. Anders Schomacker, Institutt for geovitenskap
         Moderator: prof. Morten Hald, UiT. 
17:30 Middag og underholdning.

Påmelding: bruk Nettskjema for din påmelding, frist er 13. september kl. 1700.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 19. september 2019 kl. 11.00–19.00
Hvor: Naturfagbygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter
Kontakt: Ellen Ingeborg Hætta
Telefon: 77644673