Prøveforelesning Åsne Øysteinsdotter Høgetveit


Master Åsne Øysteinsdotter Høgetveit holder prøveforelesning over oppgitt emne for ph.d. -graden i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde litteratur og kultur.

“Feminist approaches to Soviet and Russian genre cinema: a historical overview”

Bedømmelseskomité:

Førsteamanuensis Lars Kristensen, Høgskolan i Skövde, Sverige (førsteopponent)

Førsteamanuensis Natalija Majsova, Universitetet i Lubljana, Slovenia (andreopponent)

Professor Kari Aga Myklebost, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø

Disputasen ledes av førsteamanuensis Linda Nesby, institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø

Disputasen holdes samme dag og sted kl. 11.15

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 16. mai 2019 kl. 10.15–11.15
Hvor: SVHUM B-1005
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Kari T. Guldahl