Konferanse om likestilling- og mangfold i UH-sektoren


2.-3. april arrangeres det nettverksmøte for likestillings- og mangfoldsarbeidere. Konferansen arrangeres av UiT Norges arktiske universitet og KiF-komiteen.

Hvordan jobbe for å realisere mål i handlingsplaner, hva skjer med likestillingsarbeid i perioder med store omstillinger, hvordan følge opp seksuell trakassering, kjønnsperspektiv i undervisning og rekruttering i et kjønns- og mangfoldperspektiv er blant temaene på konferansen.

UiT Norges arktiske universitet er vertskap og arrangør av den årlige nettverkskonferansen for mangfold og likestilling i UH-sektoren. Konferanse er 2-3. april ved universitetet i Tromsø. Målgruppen er ledere, ansatte som jobber med likestilling og mangfold og ansatte som jobber med personalpolitikk. Konferansen er åpen for alle. Påmeldingsfrist er 15.mars

Pris kr. 2 000 inkludert festmiddag

Program og pålmelding: http://kifinfo.no/nb/nettverksmote-likestillingsarbeidere-2019

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Starter: 02. april 2019 kl. 11.00
Slutter: 03. april 2019 kl. 13.00
Hvor: Administrasjonsbygget, A 103
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne
Kontakt: Torill Nustad
Telefon: 77 64 48 64