Pedagogikk kurs for undervisningsassistenter


Hvordan planlegge og gjennomføre undervisning slik at studenter lærer det du vil at de skal lære? Hvilke prinsipper ligger til grunn når det gjelder undervisningskvalitet? Hvordan lede en seminargruppe og styre en faglig diskusjon? Hvordan gi tilbakemelding på arbeidskrav?

Dette er fire av spørsmålene kurset for undervisningsassistenter vil gi deg svar på.

Kurset er tiltenkt studenter på master eller siste året på bachelor som arbeider som undervisningsassistent / seminarleder eller vurderer å søke en slik jobb.

Kursansvarlig:

Førsteamanuensis Pål Anders Opdal

 

Kursets deltakere skal ved gjennomført og bestått kurs:

  • Kunne formulere læringsmål på bakgrunn av deskriptorene kunnskap, ferdighet og generell kompetanse,
  • Kunne planlegge og gjennomføre undervisning som er constructively aligned,
  • Kunne planlegge og gjennomføre undervisning slik at studentenes læring står i sentrum,
  • Kunne benytte studentaktive læringsformer i egen undervisning (og kunne utvikle studentaktive læringsformer for egne undervisningssammenhenger),
  • Kunne gi formative vurderinger av studenters arbeid
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Starter: 31. januar 2019 kl. 09.00
Slutter: 01. februar 2019 kl. 15.45
Hvor: Teorifagsbygget 5.502 / 1.317
Studiested: Tromsø
Målgruppe: studenter
Kontakt: Ellen Karoline Dahl

Påmelding
Frist: 25.01.2019
Fristen har gått ut. Beklager