Den internasjonale kvinnedagen / The International Women’s Day


Internasjonal kvinnesolidaritet i 2018 - utfordringer lokalt og globalt

Kl. 09.00–13.00: Visning av filmer fra ulike land som tematiserer kjønn  og likestilling.  Sted: Teorifagbygget hus  6: Rom 6.222, kino 

Kl. 13.00–16.00: Møte: Generasjons(K)løft?
Studenter og forskere vil ha minipresentasjoner om hva de mener er viktig i forhold til feiring av 8. mars – både personlig og globalt. 

Kaffe, te og kake vil bli servert.

Se vedlagt program: 8.mars-JUB

--------------------------------------------

09:00–13:00 Presentation of movies from various countries regarding gender and equality. Place: Non-experimental Science Building, House 6, Room 6.222, Cinema.

13:00–16:00 Generation Improvement or Generation Gap

In Àrdna Students and researchers will give mini-presentations on what they consider important, both personally and globally, with regards to celebrating March 8th.

Coffee, tea, and cake will be served.

See Attached program: 8March_JUB

----------------------------------------------------

Conference:

UiT The Arctic University of Norway and Collaboration With Universities, Scholars and Students in the South - What is the Future Path for International Solidarity and Research Collaboration?

 

CONFERENCE PLANNED FOR MARCH 9th IS POSTPONED TO FALL 2018

Further information will be posted.

.

Les mer om 50-årsjubileet her!

-------------------------------------

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
08.03.18 kl. 13:00 - 16:00
Hvor:
Àrdna
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle

Kontakt:
Lise Nordbrønd
Vedlegg / Bilder
8.mars-JUB
8March_JUB
Film_program
Film_program