Samhandling og tverrfaglig arbeid


For å sikre best mulig oppvekstvilkår for barn og unge er samarbeid på tvers av profesjoner og etater både sentralt og av stor betydning.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Tilsynelatende små problemer kan raskt utvikle seg til store omfattende vansker dersom de ikke avdekkes og relevant hjelp blir gitt. Enkelte familier opplever ikke bare ett problem, de opplever flere samtidig som igjen krever tjenester fra ulike etater – en hjelp som må være godt koordinert og tilpasset problemområdene.

I denne forelesningen for du en kort innføring i hva tverrfaglig samarbeid er, hvilken betydning dette arbeidet kan ha og hvilke konsekvenser dårlig samarbeid kan ha for barn og unge.

Hva fremmer og hemmer godt samarbeid?

Forelesningen vil også gi et innblikk i ulike organisasjonsmodeller som legger til rette for tverrfaglig samarbeid (Familien hus modellen) og hva forskningen på dette feltet forteller oss.

Forelesningen egner seg for alle som enten arbeider med barn, unge og deres familier eller har interesse for samarbeid/tverrfaglig arbeid/organisering av tjenester rettet mot denne gruppen.

Forelesningen er en  del av emnet Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge og holdes av førstelektor Mariann Bellika Hansen. 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
08.03.18 kl. 09:15 - 12:00
Hvor:
Campus Alta Seiland (BT3 A203-AUD)
Studiested:
Alta
Målgruppe:
Alle


Påmelding
Frist: 07.03.2018

Påmeldingsfristen har gått ut. Beklager