50 år med nordljoset / 50 Years of Northern Lights


I forbindelse med universitetets 50-års jubileum vil NT-fak sine lunsjseminarer i 2018 ha litt historisk sus. Noen av våre forskere med lang fartstid vil i tillegg til å se fremover, gi oss et tilbakeblikk på eget fagfelt og arbeidshverdag de siste tiår. Denne gang er det fysiker og pioner Asgeir Brekke som forteller.

"Som student vart eg i 1966 engasjert som vitskapeleg assistent av NIKF (Norsk Institutt for Kosmisk Fysikk) for å installere vitskapeleg utstyr i Ny-Ålesund på vegne av Nordlysobservatoriet. Etter ein vinter i kolmørkret vart eg oppslukt av nordljoset både som eit kulturelt fenomen og som forskingsobjekt. Nordlyset viste vegen  verda rundt. EISCAT vart som eit fylgje på reisene der ny forsking vart vunne og nye land kom til.

Eg vil freiste gje nokre inntrykk frå dei gledene og utfordringane eg har hatt i arbeidet ved Universitet i Tromsø gjennom eit halvt år hundre."

---------------------------------

On the occasion of the university’s 50th anniversary, the Department of Science and Technology’s 2018 lunch seminars will have a historical angle. Senior researchers in the department will discuss developments in their respective fields while considering the history of those disciplines over the past decades. This time, physicist and pioneer Asgeir Brekke will offer his perspective.

“As a student in 1966, I worked as a research assistant at NICP (Norwegian Institute of Cosmic Physics) to install research equipment in Ny-Ålesund on behalf of the Northern Lights Observatory. After spending the entire winter in complete darkness, I was utterly engrossed by the northern lights as a cultural phenomenon as well as an object of research. The northern lights led the path around the world. EISCAT was like a companion on the journey between new discoveries and other countries joined the research as well.

I would like to share some of the joys and challenges I have faced over the past 50 years while working at the University of Tromsø.”

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 22. februar 2018 kl. 11.15–12.00
Hvor: Store Aud, Realfagbygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Vibeke Os

Påmelding
Frist: 21.02.2018
Fristen har gått ut. Beklager