Informasjonsmøte om ph.d i kunstnerisk utviklingsarbeid


Det kunstfaglige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet inviterer mulige søkere til informasjonsmøte om ph.d i kunstnerisk utviklingsarbeid (Tidligere Stipendiatprogrammet i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid) tirsdag 10. oktober kl. 12.00 på Kunstakademiet i Grønnegata.

Kandidater som vil søke om å bli opptatt som ph.d-student i kunstnerisk utviklingsarbeid ved UiT, oppfordres til å komme på informasjonsmøtet. I tillegg til generell informasjon om ph.d-programmet, vil det også bli gitt informasjon om hvilke krav som stilles til søkere og søknaden.

 

Søknadsfristen er 1. desember 2017.

 

Nærmere om ph.d i kunstnerisk utviklingsarbeid

-          Kunnskapsdepartementet har foreslått å legge ned Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid og erstatte det med et ph.d-program i kunstnerisk utviklingsarbeid som det enkelte universitet/den enkelte høgskole selv skal ta ansvaret for.

-          Med forbehold om universitetsstyrets godkjenning vil det bli lyst ut ett doktorgradstipend i kunstnerisk utviklingsarbeid med tiltredelse 01.01. 2019. Stipendiatperioden er fire år, med 25% pliktarbeid.

-          En ph.d.-grad gir kompetanse som førsteamanuensis.

 

Spesielt for dette programmet er at kunstutøvelsen skal stå i sentrum for stipendiatens prosjekter. Målet er å utvikle kunstnerisk kompetanse på høyt internasjonalt nivå.

 

Stipendiaten vil inngå i et tverrfaglig, interdisiplinært, fellesskap både nasjonalt og lokalt.

 

Kontaktperson: Prodekan for FoU Geir Davidsen, Telefon: 91818633 Mail: geir.davidsen@uit.no

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
10.10.17 kl. 12:00 - 13:30
Hvor:
Kunstakademiet, Grønnegata 1, Tromsø
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Ansvarlig:
Skip to main content