Disputas – Yury Sumarokov


Yury Sumarokov disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Suicides in the Nenets Autonomous Okrug, Russia”

Kort sammendrag av avhandlingen:

The alarming news from the Nenets Autonomous Okrug (NAO), Euro-Arctic Russia, indicated that the suicide rates were considerably higher than known from other districts of the country.  The study “Suicides in the Nenets Autonomous Okrug, Russia”  was conducted in region with a large proportion of indigenous Nenets. To our knowledge, this is the first study investigating the problem of suicide in an indigenous and non-indigenous populations of the Russian Arctic. The study aimed to assess suicide rates in the indigenous and non-indigenous populations of the NAO, socio-demographic characteristics, differences in suicide methods, seasonal variations, and the potential role of alcohol.

The study of suicides in the NAO used socio-demographic and other data of suicide victims in the region in 2002-2012 from both the indigenous Nenets and the non-indigenous population. Variations in suicide methods, seasonal and week-day variations of suicides in the NAO were compared with national data from Russia. Data on the presence of alcohol in the blood and blood alcohol content in suicide cases from the NAO were compared with data from neighboring Arkhangelsk Oblast (AO).   

The study showed that suicide rates in the NAO were higher than corresponding national figures. Suicide rates were higher among the indigenous Nenets than among non-indigenous population, and were associated with different socio-demographic characteristics. Suicides by hanging, cutting, and firearm were differently distributed in gender and ethnicity, as well as differences in suicide occurrence by month and day of the week in the NAO compared with Russia as a whole. The study showed a more frequent intake of alcohol consumption prior suicide in the NAO compared with Russia and AO. These conclusions may be useful for targeted suicide prevention in different population groups in the Russian Arctic.
 (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder professor Odd Nilssen
Biveileder førsteamanuensis Tormod Brenn
Biveileder ph.d. Alexander Kudryavtsev

Bedømmelseskomiteen
Professor Lars Lien, Avd. for folkehelse, Høgskolen i Hedmark / Nasjonal kompetansehelsetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset innlandet – 1. opponent
Førsteamanuensis Cecilie Javo, Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) – psykisk helsevern og rus, Finnmarkssykehuset/RKBU Nord, UiT – Norges arktiske universitet – 2. opponent
Professor Finn Egil Skjeldestad, Institutt for samfunnsmedisin, UiT – Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder
Professor Tordis Trovik, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: “Research challenges in global prevention of suicide including indigenous people”.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 25. oktober 2016 kl. 12.15–15.00
Hvor: Store auditorium, MH-bygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: