Disputas - Master i folkehelse Lene Angell Åsli


Master i folkehelse Lene Angell Åsli disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Potato consumption and risk of colorectal and pancreatic cancer. The Norwegian Women and Cancer cohort and the HELGA cohort”

Kort sammendrag av avhandlingen:

Høyt potetinntak kan spille en rolle ved utvikling av tarmkreft og bukspyttkjertelkreft.

Det spises mye poteter i Norge, og de som spiser mye poteter daglig har høyere risiko for å få tykktarm- og endetarmskreft, samt bukspyttkjertelkreft, viser en norsk studie.

Deltakerne er en del av den nasjonale Kvinner og kreftstudien, som inkluderer 95 000 norske kvinner i alderen 30-70 år. I tillegg er det benyttet data fra HELGA-studien, som inkluderer 120 000 menn og kvinner fra Norge, Sverige og Danmark i alderen 30-65 år. Studiene har sett på sammenhenger mellom spisevaner, livsstil, helse og sosioøkonomiske forhold og risiko for å utvikle tarmkreft og bukspyttkjertelkreft. Forskerne fant en sammenheng mellom et daglig inntak på omkring 3 poteter eller mer og risiko for å utvikle tarmkreft og bukspyttkjertelkreft hos kvinner. Den økte risikoen for tarmkreft med høyt potetinntak ble kun sett hos de med en kroppsmasseindeks under 25 kg/m2, mens aldersspesifikke analyser viste en økt risiko for bukspyttkjertelkreft kun hos de over 57 år med et høyt potetinntak. Ingen sammenhenger ble funnet for menn, men de var kun inkludert i analysen av kreft i bukspyttkjertelen. I studiene ble det tatt høyde for andre kjente risikofaktorer for utvikling av disse krefttypene.

Informasjonen om deltakerne ble samlet inn ved hjelp av selvrapporterte spørreskjema, og kvinnene ble fulgt opp gjennom koblinger mot kreftregistrene i Norge, Sverige og Danmark. Gjennomsnittlig oppfølgingstid på deltakerne var 13 år.

Endrer dette tidligere gitte kostråd?

Resultatene i denne studien er basert på to enkeltstudier, og det er for tidlig å kunne gi kostråd på bakgrunn av dette. En bør imidlertid følge Helsedirektoratets kostråd som innebærer å ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker.

Det er viktig med mer forskning for å klargjøre sammenhengene vi fant, og resultatene våre viser viktigheten av å gjøre mer forskning på potetens mulige effekt på utvikling av kreft. (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder førsteamanuensis Guri Skeie, ISM
Biveileder førsteamanuensis Tonje Braaten, ISM
Biveileder ph.d. Anja Olsen, Danish Cancer Society

Bedømmelseskomiteen
Professor Agneta Åkesson, Karolinska institutet, Stockholm, Sverige – 1. opponent
Professor Giske Ursin, Universitetet i Oslo – 2. opponent
Førsteamanuensis Jan-Magnus Kvamme, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT – Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder
Førsteamanuensis Charlotta Rylander, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: “Helseeffekter av mat med høy glykemisk indeks/belastning”

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 14. oktober 2016 kl. 12.15–15.00
Hvor: Store auditorium, MH-bygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: