Åpen forelesning - "Storying our lives: A narrative approach to human development" v/ W. Randall


William Randall underviser og forsker innenfor feltet narrativ gerontologi er invitert til Tromsø av Flerfaglig forskningsgruppe for helse- og omsorgstjenester i kommunene/Senter for omsorgsforskning, nord.


William RandallWilliam Randall er er professor i gerontologi ved St. Thomas University, New Brunswick, Canada.

Han er også redaktør for tidsskriftet Narrative Works og er sentral i Centre for Interdiciplinary Research on Narrative (CIRN). 

Randall var en av initiativtakerne til Narrative Matters-konferansene.

Randall har publisert bredt innenfor det narrative forskningsfeltet. Hans mest kjente bøker er:

  • The Stories We Are: An essay on self-creation (University of Toronto Press, 1995, 2014)
  • Reading Our Lives: The Poetics of Growing Old (Oxford University Press, 2008)
  • Storying Later Life: Issues, Investigations, and Interventions in Narrative Gerontology (Oxford University Press, 2011)

Hans nyeste bøker er:

  • The narrative Complexity of Ordinary Life: Tales from the Coffee Shop (Oxford University Press, 2015)
  • The Tales that Bind: A Narrative Model for Living and Helping in Rural Communities (University of Toronto Press, 2015)
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 25. mai 2016 kl. 12.15–14.00
Hvor: Auditorium 1, MH-bygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle