Disputas - Master i sykepleievitenskap Ingrid Elisabeth Liodden


Master i sykepleievitenskap Ingrid Elisabeth Liodden disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Acupuncture for postoperative morbidities in children, and placebo by proxy”

Kort sammendrag av avhandlingen:

Postoperativ kvalme og oppkast er ikke bare svært ubehagelig og stressende for pasientene, det kan også føre til mer alvorlige konsekvenser og øke ressursbruk samt forlenge sykehusoppholdet. Flere kvalmestillende medikamenter er i bruk, men de er bare delvis effektive. Det er derfor interessant å se på ikke-medikamentelle behandlingsformer som for eksempel akupunktur, som er en rimelig behandlingsform med minimale bivirkninger.

I sin doktoravhandling har Ingrid Liodden undersøkt i to randomiserte kontrollerte studier om akupunktur kan redusere oppkast etter tonsillektomi (kirurgisk fjerning av halsmandler) hos barn. Studiene omfattet til sammen 346 barn. Den ene studien viste effekt av akupunktur, den andre ikke. Det ble ikke vist noen sammenheng med foreldrenes preoperative forventninger og barnas opplevelse av oppkast. Ved å sammenligne utfallet i de to studiene, er det er imidlertid rimelig å anta at foreldrenes forventinger, kanskje endret over tid inn i den postoperative perioden, bidro til reduksjonen av oppkast, en såkalt placeboeffekt.

Akupunktur er en kompleks behandlingsform med mange komponenter, og det er derfor et krevende forskningsområde. I likhet med annen akupunkturforskning, er resultatene i dette forskningsprosjektet ikke entydige, men akupunktur for reduksjon av postoperativ kvalme og oppkast blir nå ansett som en kunnskapsbasert behandlingsform. Metodene er enkle og medfører lite eller ingen smerte og er godt egnet for både for voksne og barn.(Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder seniorforsker Arne Johan Norheim
Biveileder førsteamanuensis Einar Kristian Borud

Bedømmelseskomiteen
Universitetsadjunkt Kajsa Landgren, Institutionen för Hälsovetenskaper, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Region Skåne, Sverige – 1. opponent
Professor Johan Cristopher Ræder, Anestesiavdelingen, Oslo Universitetssykehus, Ullevål – 2. opponent
Seniorforsker Anita Salamonsen, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), Institutt for samfunnsmedisin, UiT – leder av komité

Disputasleder
Professor/forskningsleder Frauke Musial, NAFKAM, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: “Hjelper akupunktur mot akutt smerte, slik som etter skader eller operasjoner?”

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 29. april 2016 kl. 12.15–16.00
Hvor: Tabletten, Farmasi-bygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle