Prøveforelesning - cand.polit. Hege Andersen


Prøveforelesning - cand.polit. Hege Andersen

Cand. polit. Hege Andersen holder prøveforelesning over oppgitt emne for ph.d. –graden i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning statsvitenskap:
«Lean-inspirerte strategier i styringen av det norske helsevesenet: hva, hvor, hvorfor og hvordan?»
Disputas holdes kl. 12:15 samme sted, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen:
«Enablers for change. A mixed-methods study of Lean-based quality improvement in hospitals»

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 15. mars 2016 kl. 10.15–11.00
Hvor: B1005
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Gabriela Sirbu