Lunsjforedrag 5.2 kl 11: Joik som påkallelse: Noen personlige og språkfilosofiske betraktninger


I anledning Samisk uke inviterer vi til foredrag om joik ved professor Nils Oskal i Árdna fredag 5. februar kl 11-13.30. Ta med matpakken og kom til Árdna for et spennende lunsjforedrag. Vi serverer kaffe og te.

"Individ rom III" Iver Jåks 1975

Nils Oskal sier følgende om foredraget:

Med utgangspunkt i opptak av joik, diskuterer jeg i presentasjonen ulike etiske og eksistensielle sider ved joiking. Spørsmål om selvgransking og oppriktighet (autensitet), forbudet mot å joike seg selv, joik som synd i religiøs forstand og joiking av personer som utforming av krav om relasjoner og joik som forsøk på å lokke frem og artikulere sider ved omverdenen, blir tatt opp. I forskjellige kontekster for joiking aktiviseres ulike mulighetsdannende og begrensende vilkår for samhandling.  Videre bruker jeg opptakene som eksempler og et utgangspunkt for å reflektere over regulerende og dannende regler for denne typen bruk av språk.

Nils Oskal er professor II ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved UiT. Nils Oskal er også professor ved Samisk høgskole.

Arrangør: Senter for samiske studier og forskningsgruppa Indigenous religion(s)

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 05. februar 2016 kl. 11.00–13.30
Hvor: Árdna, UiT Campus Tromsø
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Siv Ellen Kraft
Telefon: 776 44390